De rol van Elaa bij palliatieve zorg

Het grootste deel van de Nederlandse bevolking wil bij voorkeur thuis sterven. Op dit moment overlijdt ongeveer 53% van alle patiënten met kanker of een chronische aandoening thuis of in het verzorgingshuis. Dit percentage zal de komende jaren toenemen.

Elaa richt zich daarom op verbetering van palliatieve zorg in de eerste lijn, onder andere door PaTz-groepen op te zetten. Hierin werken huisartsen en wijkverpleegkundigen onder begeleiding van een inhoudelijk deskundige palliatieve zorg nauw samen. En Elaa zet zich in om zorgverleners in de eerste lijn te informeren over ontwikkelingen in de palliatieve en spirituele zorg. Het doel is dat Amsterdammers en Almeerders in hun laatste levensfase en hun naasten in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften.

In Amsterdam, Almere, Badhoevedorp en Diemen zijn nu 27 PaTz-groepen actief. Via de Regiotafel Amsterdam financiert Zilveren Kruis de deelname van huisartsen aan een PaTz-groep voor 2019.

Wil je dit jaar starten met de PaTz-groep? Lees hier meer over financiering en voorwaarden.

Deel dit bericht