Amsterdam Vitaal & Gezond: groots denken en klein aanpakken

Amsterdam is in beweging en de zorgvraag beweegt mee. Om te zorgen dat ook in de toekomst iedereen vitaal en gezond kan leven én gebruik kan maken van goede en betaalbare ondersteuning en zorg, is de stadsbrede aanpak Amsterdam Vitaal & Gezond ontwikkeld.

Amsterdam Vitaal & Gezond is een samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, SIGRA en Zilveren Kruis. Samen met andere partijen, waaronder Huisartsenkring Amsterdam Almere (HKAA), Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) en Elaa, wordt gewerkt aan een toekomstbestendig Amsterdam. 

 

Waarom Amsterdam Vitaal & Gezond?

De zorgvraag van Amsterdammers verandert. De stad groeit. Het aantal ouderen neemt toe. Ook de verschillen in gezondheid tussen mensen en wijken in de stad nemen toe. Bovendien stijgen de kosten en de arbeidsmarkt staat onder druk. Dat stelt ons voor grote uitdagingen.

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Wat kunnen we doen om goede zorgprofessionals aan de stad te binden? Hoe zorgen we dat de zorg en ondersteuning beter aansluit op de leefwereld van de Amsterdammer? Hoe werken we volop preventief en voorkomen we problemen? Hoe laten we de schotten tussen de vormen van wonen, welzijn en zorg verdwijnen? Hoe dringen we de grote verschillen in levensverwachting tussen de Amsterdammers terug? 

We staan voor een grote opgave met vraagstukken die niet een-twee-drie zijn opgelost. Dat kan niemand alleen. Daar hebben we elkaar keihard voor nodig! Iedere partij heeft eigen expertise en samen werken we aan één visie:

Dat alle Amsterdammers samenleven in een gezonde metropool waarin ruimte is om te groeien, te bewegen en gezond te leven. Zorg is daarin toegankelijk en beschikbaar voor ieder die dat nodig heeft. De zorgprofessionals werken er met plezier en krijgen de waardering die ze verdienen. 

 

Doelgroepen en thema’s

Met elkaar wordt gewerkt aan vier doelgroepen en thema’s. Hiervoor zijn acht coalities gevormd. Integraal werken en samen ontwikkelen zijn hierin cruciale factoren. 

2020 12 16 doelgroepen themas avg


Elaa is betrokken bij de coalities Jeugd & Gezin, Mentale gezondheid, Ouderen en Chronisch zieken. 

 

Meer informatie

Amsterdam Vitaal & Gezond zal regelmatig nieuwsbrieven versturen met daarin de laatste ontwikkelingen vanuit de verschillende coalities. Begin deze week is de eerste nieuwsbrief verstuurd. Schrijf je hier in!