Onafhankelijke cliëntondersteuning: voor wie?

Alle Amsterdammers hebben volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning kan ingezet worden bij allerlei vragen rondom het sociaal domein. 

De cliëntondersteuners zijn niet werkzaam voor de hulpverlenende of indicerende instellingen. Ze zijn dus onafhankelijk. Zij staan naast de cliënt en handelen alleen vanuit het belang van de Amsterdammer. Zij bieden gratis informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van:  ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, toegankelijkheid, mobiliteit, wonen, werk en inkomen. 

 

Wat kan je van onafhankelijke cliëntondersteuners verwachten? 

De cliëntondersteuners denken graag met je mee. Je kunt contact met ze opnemen om samen af te stemmen. Zij kennen de weg in het sociaal domein van Amsterdam. De cliëntondersteuners kunnen ook helpen bij vragen over de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Alle (zorg)professionals, vrijwilligers en naasten kunnen Amsterdammers wijzen op de mogelijkheid om onafhankelijke cliëntondersteuning te krijgen. De onafhankelijke  cliëntondersteuners helpen Amsterdammers bij de volgende zaken:

  • Adviseren en informeren.
  • Het verhelderen van de zorgbehoefte.
  • Inzicht geven welke zorg mogelijk is, samen kijken wat het beste past en ondersteunen bij de aanvraag van die zorg.
  • Wegwijs maken binnen het sociaal domein.
  • Ondersteunen en bemiddelen bij geschillen, bezwaren, klachten en beroepszaken.
  • Het doen van allerhande aanvragen.

Vragen of meer weten? Ga naar de website: deondersteunersvanamsterdam.nl