Kalender

Oncologiezorgnetwerken in beeld (webinar)

Datum

20 juni 2022 16:30 - 18:00

Contactpersoon

Anneke Stedehouder

E-mail

taskforcecsc@iknl.nl

Organisator

IKNL

Meer dan 800.000 mensen in Nederland leven na de diagnose kanker en hebben in meer of minder mate te kampen met de gevolgen van kanker en/of de behandeling. Regionale en lokale oncologiezorgnetwerken, netwerken van met name eerstelijnszorgverleners, helpen mensen die leven met en na kanker bij de zorg voor de gevolgen van kanker dichtbij huis. Wat is de meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt, zorgverleners en verwijzers? Waar kun je ze vinden? Hoe kan een oncologiezorgnetwerk zich verder professionaliseren? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens dit webinar. 

Het webinar komt voort uit het project Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker. In dit project heeft IKNL namens het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ) en in samenwerking met o.a. de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), bestaande regionale oncologienetwerken en Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) gewerkt aan kwalitatief hoogwaardige zorg voor de gevolgen van kanker, waar mogelijk dicht bij huis.

Doelgroep

Alle zorgprofessionals, al dan niet actief in oncologiezorgnetwerken. Paramedici (fysiotherapeuten, diëtisten e.a.), psychosociale zorgverleners (psychologen, maatschappelijks werkers e.a.), huisartsen, verpleegkundig(en) (specialisten), medisch specialisten (oncologen, radiotherapeuten e.a.) bedrijfs- en revalidatieartsen en arbeidsgeneeskundigen. Ook onderzoekers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze webinar.

Accreditatie en kosten

Het webinar is gratis.
Accreditatie: geen

Programma

Voor het programma van dit webinar ga naar de site van het IKNL


Meer informatie

Elaa heeft geholpen bij het oprichten van een netwerk in Amsterdam en Almere: 
• Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg in de eerste lijn 
• Netwerk Oncologische Revalidatie Almere

 Ga naar de pagina: Oncologische Nazorg