Kennisbank Mentaal Vitaal

Algemeen

Consultatie in de POH-GGZ module

Antipsychotica & Metabool syndroom

Antipsychotica | overzicht

Overzicht van antipsychotica. Samengesteld door Sakia Huinink( psychiater GGZinGeest) en Taco van Witsen (apotheker). 

HKAA werkgroep GGZ

Terugkoppeling enquete HKAA-werkgroep ggz

Hoe staat het met de wachtlijsten, werkdruk en consultduur van de poh-ggz? Hier inzicht in krijgen was de insteek van de enquête onder huisartsen, uitgezet door de HKAA-werkgroep ggz. Daar komen veel verschillen uit naar voren, op een groot aantal aspecten. Aan de hand van praktijkverhalen laten we u zien wat we zoals zijn tegen gekomen. In dit artikel vertellen twee leden van deze HKAA-werkgroep over hun eigen ervaringen.

Taskforce EPA

Amsterdamse ontwikkelagenda voor herstel en participatie 2017-2022

De Amsterdamse Ontwikkelagenda is tussen 31 mei 2016 en 31 mei 2017 opgesteld vanuit de Taskforce EPA Amsterdam. Het doel? Meer ruimte voor de eigen kracht van cliënten, hun individueel herstelproces en maatschappelijke participatie - en meer oog voor kwaliteit van leven van de psychisch kwetsbare Amsterdammer – in samenhang met zijn omgeving.

De agenda stelt nieuwe eisen aan de vorm, inhoud en structuur van de zorg en maatschappelijke voorzieningen - om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren, actuele knelpunten op te lossen en actief op participatie en inclusie in te zetten. De kanteling betekent voor zorgpartijen soms ‘loslaten’, voor de samenleving ‘includeren’.