Al jaren ben ik werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg en zet ik mij vooral in voor de geboortezorg. Samenwerking en verandering zijn belangrijke thema's in mijn werk. Met mijn verloskundige achtergrond sta ik graag aan de wieg van nieuwe ontwikkelingen in de geboortezorg. Ditmaal aan de wieg van het project Babyconnect, waarvan het doel is om gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de cliënt te verbeteren. Een mooi project waarbij Elaa als penvoerder en ik als coördinerend projectleider de komende jaren mijn steentje mag bijdragen.

Corien van der Haar

Projectleider Babyconnect

c.vanderhaar@elaa.nl
06 - 225 54 241