Samen tegen eenzaamheid in Almere

Ruim vijftig professionals uit het medisch en sociaal domein namen op 22 april deel aan het webinar ‘Samen tegen eenzaamheid’, georganiseerd vanuit het project Goud in Almere. 

Doel was om professionals uit zorg en welzijn bij elkaar te brengen en te informeren en inspireren over de uitdagingen die de toenemende vergijzing in Almere en het langer thuis wonen van ouderen met zich meebrengt.

Wat kunnen we doen om eenzaamheid te voorkomen? Hoe kun je eenzaamheid vroegtijdig signaleren. Welke mogelijkheden zijn er in Almere om inwoners met eenzaamheidproblematiek te ondersteunen? Dit webinar gaf de kennis en tools!

Elaa is betrokken geweest bij de organisatie en vanuit onze onafhankelijk positie gevraagd het webinar te openen en voor te zitten.

De spits van het webinar werd afgebeten met de vraag: Welk cijfer zou jij je kennis over eenzaamheid geven? Hierop werd een 6,3 gescoord, die we hoopten te verhogen.

Wethouder Roelie Bosch gaf een toelichting op het project Goud in Almere en  het belang van het thema eenzaamheid daarin. Vanessa Steenbergen is specialist eenzaamheid en heeft in samenwerking met kaderarts ouderen, Marja Slettenhaar informatie gegeven over eenzaamheid. Wat is eenzaamheid, wat verstaan wij eronder? Welke verschillende vormen en fases zijn er van eenzaamheid en wat kun je dan als hulpverlener het beste doen? Aan de hand van twee casussen werden twee verschillende perspectieven geboden op eenzaamheid. Een medische grondslag (incontinentie) en eenzaamheid na verlies partner. Eenzaamheid kan verdeeld worden in verschillende fases:

  1. De preventieve fase
  2. De kortdurende fase
  3. De langdurende fase
  4. De chronisch langdurende fase

In elke fase is een ander soort hulpverlening van toepassing. In de preventieve fase kan er ingezet worden op het bouwen van een sociaal netwerk en in de langdurende fase is professionele hulp van toepassing. 

Ha Duong van de gemeente Almere heeft vervolgens inzicht gegeven in de activiteiten op dit thema binnen Almere aan de hand van een sociale kaart. 

Ter afsluiting waren er drie inspirerende pitches waarin verschillende invalshoeken werden gegeven op het thema eenzaamheid. 

  1. Ine Woudstra van Bartimeus lichtte het verband toe tussen eenzaamheid en visuele problematiek.
  2. Noortje Huisman van Humanitas gaf een kijkje in het project 70+ in Almere, waarin zij vrijwilligers ondersteund bij het werken met clienten met eenzaamheidsproblematiek.
  3. Koos Bartels (projecteider Kleurrijke zorg) gaf het belang aan van aandacht voor eenzaamheid onder ouderen met een migratieachtergrond.

De slotvraag van het webinar was: Welk cijfer zou je nu je kennis over eenzaamheidgeven? 
Antwoord: 7,6 - Deze opbrengst van de Webinar geeft de kracht van samenwerking mooi weer.  

 

Meer weten? Bel of mail met