Netwerkzorg nieuwe stijl voor kwetsbare ouderen

Ongeveer 3 jaar geleden is de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) gestart met het programma Beter Oud in Amsterdam. De ambitie: de zorg voor kwetsbare ouderen in de Amsterdamse huisartsenpraktijk naar een hoger plan tillen. Onderdeel van Beter Oud in Amsterdam is het opleiden en inzetten van POH-Ouderen.

Op dinsdag 10 mei organiseerde de LHV/HKAA en Elaa in samenwerking met de AHa een conferentie over de toekomst van de zorg voor (kwetsbare) ouderen in Amsterdam.

We kijken terug op een interessante bijeenkomst over netwerkzorg nieuwe stijl waarbij door 90 professionals uit de eerste lijn werd nagedacht over de toekomst van kwetsbare ouderenzorg in Amsterdam. Met de sprekers prof dr. Hein van Hout, dr. Henriette van der Horst, Dion Zoontjens (directeur/bestuurder ROHA) en José Manshanden (directeur GGD Amsterdam) en de daarop aansluitende workshops over:

  • duurzame inbedding preventie
  • wetenschap en praktijk
  • digitalisering
  • samenwerking en netwerkzorg

Iedereen bedankt voor de inbreng, het enthousiasme en de mooie ideeën, wordt vervolgd!

 

Meer weten? Bel of mail met