De zeven buurtteamorganisaties zijn bekend

De gemeente Amsterdam heeft in het kader van de subsidieregeling voor Buurtteam Amsterdam de subsidie aan zeven buurtteamorganisaties verleend. Na een uitgebreid beoordelingstraject heeft het college van B en W dit op 21 oktober bekend gemaakt. 

Deze zeven buurtteamorganisaties – elk bestaande uit een coalitie van een maatschappelijk dienstverlener en een of meerdere organisatie(s) ambulante ondersteuning – gaan voor een periode van zes jaar de buurtteams in de stad uitvoeren. Deze buurtteamorganisaties zijn: 

  • Stadsdeel Oost: Dynamo, Leven & Zorg, perMens (Volksbond/StreetCornerWork), Werk & Begeleiding Noord Holland (Philadelphia) en Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)
  • Stadsdeel Zuidoost: B&A, HVO-Querido en Cordaan
  • Stadsdeel Noord: Doras, perMens (Volksbond/StreetCornerWork), Evean en Werk & Begeleiding Noord Holland (Philadelphia)
  • Stadsdeel West: Combiwel, HVO-Querido en de Regenboog Groep
  • Stadsdeel Nieuw-West: SEZO, HVO-Querido, Sensa Zorg en perMens (Volksbond/StreetCornerWork)
  • Stadsdeel Centrum: CentraM, De Regenboog Groep, DOCK, Emile Thuiszorg en perMens (Volksbond/StreetCornerWork)
  • Stadsdeel Zuid: PuurZuid, perMens (Volksbond/StreetCornerWork , Evean en Werk & Begeleiding Noord Holland (Philadelphia) 

 

Buurtteams in Amsterdam

Vanaf 1 april 2021 kan elke Amsterdammer terecht bij een buurtteam voor vragen en ondersteuning op het gebied wonen, welzijn, inkomen, schulden en veiligheid. Samen met de Ouder- en Kindteams worden de buurtteams de spil in de wijk. De gemeente wil met de buurtteams de zorg en ondersteuning aan Amsterdammers in elke wijk in samenhang organiseren. Eenvoudig, herkenbaar en op maat, en passend bij de persoonlijke situatie van de Amsterdammer. 

 

Buurtteamorganisatie: een samenwerkingsverband per stadsdeel

De gemeente Amsterdam heeft bij de subsidieverlening er nadrukkelijk voor gekozen om met de start van de buurtteams te bouwen op bestaande samenwerkingsverbanden in de stad. In ieder stadsdeel gaat een samenwerkingsverband de buurtteams vormen, bestaande uit in ieder geval de maatschappelijk dienstverlening en aanbieder(s) van ambulante ondersteuning. Het zijn partijen die Amsterdam en de wijken goed kennen en zich dagelijks inzetten voor heel veel Amsterdammers. Door samen te werken met bestaande partijen kan volop ingezet worden op de vernieuwing van het aanbod. Ook kan op deze manier de continuïteit van dienstverlening op het gebied van schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk gewaarborgd worden en blijven bestaande netwerken behouden. 

De zeven nieuwe buurtteamorganisaties hebben de taak om buurtteams te organiseren, op logische plekken in de wijken waar buurtbewoners naar toe kunnen met al hun vragen. Deze zeven partijen zijn zeer gemotiveerd om van de buurtteams zo’n plek te maken. De gemeente heeft alle vertrouwen in deze 7 buurtteamorganisaties en kijkt uit naar een inspirerende samenwerking.  

 

Voorbereiden

De buurtteamorganisaties bereiden de komende maanden de buurtteams voor, zodat zij op 1 april 2021 hun deuren kunnen openen voor alle Amsterdammers. Dat doen zij in nauwe samenwerking met de gemeente en alle partijen in de stad. Onderwerpen die hierbij veel aandacht zullen krijgen zijn bijvoorbeeld de overgang van cliënten en de overgang van het personeel. Belangrijk is dat niemand tussen wal en schip valt. Zorgvuldigheid staat voorop. 

 

Beoordelingstraject

Alle Amsterdamse maatschappelijk dienstverleners konden vanaf 1 juli samen met in ieder geval één aanbieder van ambulante ondersteuning als coalitiepartner een voorstel voor de subsidie Buurtteam Amsterdam indienen.

Wethouder Simone Kukenheim: ‘Het heeft goede plannen opgeleverd waarmee we een sterk netwerk kunnen creëren in de buurten van Amsterdam. Hier kunnen professionals met elkaar samenwerken om Amsterdammers in hun eigen buurt te ondersteunen. We hebben veel vertrouwen in de partijen die nu samen de buurtteams in Amsterdam gaan vormen. We vertrouwen erop dat alle professionals een goede plek vinden in de buurtteams.’

Voor stadsdeel Oost heeft de gemeente twee aanvragen ontvangen. Met de organisatie wiens aanvraag niet gehonoreerd is, maakt de gemeente samen met de gegunde organisatie afspraken om te zorgen dat cliënten goed worden overgedragen.

 

Informatie over buurtteams

De komende tijd organiseert de gemeente samen met de buurteamorganisaties verschillende bijeenkomsten voor professionals in de stad. Begin 2021 start de communicatie richting zowel potentiële als huidige cliënten zodat zij op tijd weten waar zij met hun vragen terecht kunnen.

Factsheet voor professionals

Bron: gemeente Amsterdam


Rol Elaa

Voor eerstelijns zorgprofessionals zullen deze buurtteams de ingang vormen naar een groot deel van het sociaal domein. Alle huisartsenpraktijken krijgen een contactpersoon in ‘hun’ wijkteam, zoals zij dat ook al hebben in de vorm van een ouder- en kindadviseur en welzijnscoach. De regioadviseurs van Elaa zullen contacten leggen met wijkgroepen van huisartsen en andere zorgnetwerken met de nieuwe buurtteams zodra duidelijk wordt wie deze contactpersonen gaan worden. Ook houdt Elaa je op de hoogte van bijeenkomsten die de gemeente en de buurtteams organiseren als kennismaking met elkaar. 
  

Meer weten? Bel of mail met