Wijkmanagement Almere: domeinoverstijgend samenwerken

Elaa heeft van ReHA* de opdracht gekregen om de ontwikkeling van de functie van de wijkzorgcoördinator in Almere te begeleiden. De wijkzorgcoördinator heeft als belangrijkste rol de samenwerking in de wijk te verbeteren, vanuit de eerste lijn. Vanwege de coronamaatregelen was een grote fysieke startbijeenkomst niet mogelijk en is er een alternatief programma samengesteld. 

 

Inspirerende webinars

Een onderdeel van het programma was het organiseren van een tweetal webinars door Elaa. Tijdens de webinars hebben een gebiedsmanager (gemeente Almere), wijkteammanager (VMCA), teamleider (De Schoor) en een wijkzorgcoördinator inspirerende en praktische informatie gegeven over hun eigen functie. Tevens hebben zij aandacht besteed aan de mogelijkheden die er zijn om gezamenlijk de samenwerking in de wijk te verstevigen.  

 

Samenkomen is een begin;
bij elkaar blijven is vooruitgang;
tezamen werken is succes! 
- H. Ford - 

 

Werksessie

Daarnaast hebben we een krachtige ‘bootcamp’ werksessie begeleid, in aangepaste anderhalve meter vorm. De deelnemende wijkzorgcoördinatoren hebben hier actief aan bijgedragen wat heeft geleid tot een vruchtbare opbrengst.  

Eén van de deelnemers omschreef de sessie als volgt: ‘Ik vond het een nuttige bijeenkomst, strakke planning, voldoende ruimte voor eigen inbreng, veilige omgeving, wel veel informatie. Had niet langer gehoeven, maar was wel intensief’.

 

2020 10 01 wijkmanagement almere bijeenkomst

Een greep uit de resultaten:

  • De rol van de wijkzorgcoördinator heeft meer betekenis gekregen.
  • De belangrijkste partners in de wijk waar actief de samenwerking mee wordt gezocht zijn vastgesteld.
  • De wijkzorgcoördinatoren hebben praktische handvatten opgesteld om mee aan de slag te gaan in de wijk.
  • Op basis van de wijkindeling zijn er teams samengesteld om samen te sparren.  
      

*ReHa

De regio-organisatie van huisartsen in Almere (ReHA) wil het wijkmanagement nader vormgeven en invullen. In de, vooralsnog 13, wijken van Almere zullen wijkzorgcoördinatoren in 2020 gaan starten. Deze wijkzorgcoördinatoren gaan zich inzetten, samen met de wijkpartners in de eerste lijn en het sociaal domein, om de onderlinge samenwerking te faciliteren en te verbeteren. Daarnaast zullen zij gezamenlijk wijkplannen ontwikkelen en uitvoeren. Dit alles om de zorg voor de burgers in de wijk te verbeteren. De wijkzorgcoördinatoren zullen dit gaan doen in afstemming met en als onderdeel van de ReHA. Veel van de huidige teammanagers van de gezondheidscentra vervullen al in meer of mindere mate een rol in het wijkmanagement. Daarnaast starten in een aantal wijken in Almere nieuwe wijkzorgcoördinatoren. De ontwikkelingen in de stad, van de ReHA en van de huisartsenzorg vragen nu om een hernieuwde definiëring en invulling van de functie wijkzorgcoördinator en van (de aansluiting op) het wijkoverleg. De ReHA heeft Elaa gevraagd om de ontwikkeling van het wijkmanagement, van de wijkzorgcoördinatoren te begeleiden teneinde de samenwerking in de wijk optimaal te faciliteren. 


Meer weten? Bel of mail met