Elaa verwelkomt Clemens Blaas en Anton Zuure in de Raad van Toezicht

Clemens Blaas, associate partner bij Aardoom & de Jong, en Anton Zuure, toezichthouder financiën en zorgvastgoed, zijn 20 mei jl. toegetreden tot de Raad van Toezicht van Elaa. Op diezelfde datum is wegens het verstrijken van de zittingstermijn afscheid genomen van Lieke Thesingh en Huck Chuah die beiden sinds mei 2015 zitting hadden in de Raad van Toezicht. 

Lieke Thesingh, eigenaar Lieke Thesingh advies en voorheen wethouder gemeente Amsterdam, vervulde de rol van voorzitter. Huck Chuah, partner bij KPMG, was belast met de financiële portefeuille. De Raad van Toezicht en bestuurder Fimke Wiersma zijn blij met de komst van Clemens en Anton. Fimke: “We zijn Lieke en Huck zeer dankbaar hun jarenlange inzet voor Elaa. We zien in Clemens en Anton twee zeer goede opvolgers en kijken uit naar de samenwerking.”

 

clemens blaas

Clemens Blaas is een ervaren bestuurder en toezichthouder met hart voor de zorgsector, de (zorg)professionals en de cliënten. Na zijn lange carrière in de zorg als verpleegkundige, manager en bestuurder zet hij zich nu graag in als voorzitter Raad van Toezicht bij Elaa.

anton zuure

Anton Zuure is een ervaren toezichthouder op het gebied van financiën en zorgvastgoed. Hij heeft ruime ervaring als toezichthouder in zowel de zorgsector als daarbuiten. Binnen de Raad van Toezicht bij Elaa is hij belast met de portefeuille financiën en de financiële commissie.