Start expertisenetwerk ‘Zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie Amsterdam’

Aanbod voor mensen met dementie is veelal gericht op ouderen en voldoet daarom niet tot nauwelijks aan de behoefte van jonge mensen met dementie (< 65 jaar). Dementie op jonge leeftijd is ingrijpend, voor zowel de persoon als voor hun omgeving. Vaak zijn ze jarenlang zoekende geweest voordat ze de diagnose kregen. Daarnaast zijn jonge mensen met dementie vaak nog actief op de arbeidsmarkt en hebben nog thuiswonende kinderen.

Om daar als professional mee om te kunnen gaan heb je extra expertise en handvaten nodig. Daarom organiseerden Alzheimercentrum Amsterdam, Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, in samenwerking met Elaa, op 24 september jl. een bijeenkomst voor Amsterdamse professionals in de dementiezorg vanuit het stedelijke programma ‘leven met dementie’.

Hiermee maken zij een start met de oprichting van een stedelijk expertisenetwerk jonge mensen met dementie. Hoogleraar prof. dr. Yolande Pijnenburg (Amsterdam UMC) had vooraf een videoboodschap ingesproken waarin ze aangaf zeer verheugd te zijn over dit initiatief.

 

Doel van het expertisenetwerk jonge mensen met dementie

Samen werken aan betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met de diagnose dementie in Amsterdam door:

  • Duidelijke en toegankelijke lijnen. Dat jonge mensen met dementie, na de diagnose, makkelijker verwezen kunnen worden naar professionals met de kennis over deze doelgroep.
  • Duidelijke lijnen voor professionals onderling. Toegankelijke consultatie en goede verwijzing naar een casemanager en/of specialist ouderengeneeskunde die gespecialiseerd is in jonge mensen met dementie.
  • In het expertisenetwerk onderling van elkaar leren door bespreken van casuïstiek.

Casemanagers dementie en specialisten ouderengeneeskunde hebben zich tijdens de bijeenkomst opgegeven voor dit expertisenetwerk. Daarmee maken we een mooie start in Amsterdam. Over drie weken komt de groep samen en maken we een concreet plan voor vervolg.

 

Rol Elaa

Elaa is vanuit het programma Beter Oud in Amsterdam betrokken bij het herstel van de zorgketen dementie én de verbinding met het sociaal domein. Daarnaast coördineert Elaa het stedelijk netwerk specialisten ouderengeneeskunde in Amsterdam waaraan specialisten ouderengeneeskunde deelnemen die ook betrokken worden bij het initiatief jonge mensen met dementie.

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...