Elaa verwelkomt Martine Uil in de Raad van Toezicht

Martine Uil,  huisarts en medisch directeur bij Rijnmond Dokters, een grote regionale huisartsenorganisatie in Rotterdam, treedt 21 december toe tot de Raad van Toezicht van Elaa. Eerder dit jaar heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van Ingrid van Westing (adviseur zorginnovatie bij ONVZ) en Hilda Grooters (huisarts) wegens het verstrijken van de zittingstermijn. 

De Raad van Toezicht en bestuurder Fimke Wiersma zijn blij met de komst van Martine Uil. Fimke: “Gezien onze organisatiegrootte is eerder al besloten door de voltallige Raad van Toezicht om het vertrek van twee leden op te vullen met één nieuw lid. We zijn Ingrid en Hilda dankbaar voor hun jarenlange inzet voor Elaa. We zien in Martine een goede opvolger en kijken uit naar de samenwerking.”

 

Over Martine

Als ervaren huisarts weet Martine Uil wat er in de praktijk speelt, als IZER-bestuurslid (eerstelijns ketenzorggroep van huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond) werkte ze de afgelopen twee jaar aan het versterken van de regionale samenwerking. Die combinatie van kennis en kunde komt haar goed van pas in haar functie als medisch directeur van Rijnmond Dokters. Martine’s werkzaamheden voor IZER waren goed te combineren met haar huisartsenpraktijk, voor haar directiefunctie geldt dat niet. Op 1 november 2021 is zij gestopt met haar praktijk in Rotterdam-Charlois. Sinds februari dit jaar werkt ze parttime als waarnemer in verschillende praktijken in de regio Rotterdam. Daarmee snijdt het mes aan meerdere kanten: “Ik blijf bij de patiëntenzorg in de praktijk betrokken én kan de komende tijd ervaren hoe de meerwaarde van Rijnmond Dokters in verschillende praktijksettingen beleefd wordt." 

Martine: "Tijdens mijn werk als huisarts in een achterstandswijk in Rotterdam heb ik geleerd dat een brede kijk op gezondheid en welzijn meer bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van de patiënt dan alleen de medische bril. Hierdoor is mijn belangstelling voor multidisciplinaire samenwerking in de wijk ontstaan en ben ik als professional betrokken geweest bij meerdere initiatieven in de wijk en regio om deze samenwerking te verbeteren. Vanuit mijn bestuurlijke rol hou ik mij met enthousiasme en ambitie bezig met zorginhoudelijke programma’s en (multidisciplinaire) samenwerking op wijk- en regioniveau. Samenwerking die vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen essentieel is voor de toegankelijkheid van zorg en welzijn. De maatschappelijke opdracht van Elaa spreekt mij daarom erg aan, graag zou ik mijn ervaring in de eerste lijn in een grootstedelijke context inbrengen in de Raad van Toezicht om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de organisatie van Elaa."