ZonMw subsidie 'Versterking eerstelijnszorg'

Regionale eerstelijnszorgorganisaties kunnen gezamenlijk tot uiterlijk 25 juli een subsidieaanvraag indienen bij ZonMw voor het versterken van de eerstelijnszorg in de regio. ZonMw stelt een projectsubsidie van maximaal €150.000,00 beschikbaar. Elaa kan op verschillende manieren helpen met de subsidieaanvraag.

 

Integraal Zorgakkoord en subsidieaanvraag

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen. Daarom wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de landelijke visie op de eerstelijnszorg van 2030. ZonMw heeft een voorbereidingssubsidie beschikbaar gesteld die regio’s kunnen aanvragen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op het regionaal implementeren van de visie op de eerstelijnszorg van 2030.

Deze voorbereidingssubsidie sluit naadloos aan op de maatschappelijke opdracht van alle ROS’en om de eerstelijnszorg in de wijk te versterken en innovatie te stimuleren voor de inwoners in de eigen regio. Om die zorg voor de inwoner te verbeteren, is het van belang dat we niet alleen beter samenwerken binnen de eerste lijn, maar ook daarbuiten. Met het sociale domein, nulde lijn, tweede lijn, overheden, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven.

De voorbereidingssubsidie is bedoeld voor het:

 • Samenbrengen en waar nodig uitbreiden van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg in de betreffende regio.
 • Aansluiten bij (bestuurlijke) overlegtafels waarbij de focus ligt op het versterken van een goede vertegenwoordiging van de brede eerstelijnszorg met mandaat bij regiotafels en het maken van regionale samenwerkingsafspraken.
 • Anticiperen op en voorbereiden van plannen om de eerstelijnszorg te versterken, op basis van de visie op de eerstelijnszorg, het bijbehorende plan van aanpak, regiobeelden en regioplannen.

 

Welke partijen kunnen een subsidieaanvraag indienen?

Een regionale huisartsorganisatie, VVT-organisatie, eerstelijnszorgorganisatie of een regionale ondersteuningsstructuur (ROS) kunnen een subsidieaanvraag indienen. De subsidieaanvraag wordt ingediend namens minimaal de volgende partijen:

 • één of meerdere regionale huisartsenorganisaties
 • minimaal twee regionale samenwerkingsorganisaties op het gebied van wijkverpleging en/of verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT-)organisaties
 • de zorgverzekeraar

Daarnaast worden ook andere eerstelijnszorgpartijen betrokken, zoals paramedici, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten. Bij de voorbereidingssubsidie worden, waar haalbaar, zoveel mogelijk eerstelijnspartijen betrokken.

Bekijk de ZonMw subsidieoproep Regionale versterking eerstelijnszorg

 

Waar kan Elaa bij helpen?

Elaa kan op verschillende manieren helpen bij deze subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld bij het inventariseren van de behoeften van gezamenlijke partijen, advies geven over de opzet van de aanvraag of helpen met het indienen van de aanvraag. Wil je hier meer over weten? Bel of mail met de adviseur uit jouw regio

 

Online informatiebijeenkomsten

ZonMW organiseert online informatiebijeenkomsten waarbij ook iemand van het ROS-netwerk aanwezig is om de rol van de ROS toe te lichten en vragen te beantwoorden.

 • Donderdag 8 juni 2023 van 16.00-17.00 uur
 • Maandag 19 juni 2023 van 15.00-16.00 uur

Zoom: https://zonmw.zoom.us/j/92813642059?pwd=N005alNlZC9JZHUrTDlOMnpQeENudz09
Meeting ID: 928 1364 2059
Passcode: *?x5XXU0

 

Online vragenuurtjes

Naast genoemde informatiebijeenkomsten organiseert ZonMw ook online vragenuurtjes. 

 • Donderdag 15 juni 2023 van 15.00-16.00 uur
 • Maandag 26 juni 2023 van 11.00-12.00 uur
 • Dinsdag 4 juli 2023 van 13.00-14.00 uur
 • Donderdag 13 juli 2023 van 10.00-11.00 uur
 • Dinsdag 18 juli 2023 van 16.00-17.00 uur

Zoom: https://zonmw.zoom.us/j/97602369928?pwd=Y2ovZHBMa0QyT1dLbEtTOVBsSEYrUT09
Meeting ID: 976 0236 9928
Passcode: MB8M+Wdf