Geanimeerde discussies bij 3 praktijkspiegelbijeenkomsten in Almere

Met de Vektis-Praktijkspiegel kunnen huisartsen zogenaamde spiegelinformatie over hun praktijk raadplegen: inzicht in het zorggebruik van hun patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijke beeld. De Praktijkspiegel is door Vektis ontwikkeld in samenwerking met zorgverzekeraars en huisartsen. De Praktijkspiegel wordt afgeleid uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland.

Huisartspraktijken in gebieden waar Zilveren Kruis de preferente zorgverzekeraar is, kunnen een module ‘praktijkspiegel’ afsluiten. De zorgverzekeraar verwacht dan dat er jaarlijks drie spiegelbijeenkomsten worden gehouden met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Elaa biedt huisartspraktijken in Amsterdam en Almere aan om een spiegelbijeenkomst te organiseren en te begeleiden. Samen met de huisartsen bekijken en analyseren we de data en bespreken we welke verander- of verbeteracties mogelijk zijn.

Geanimeerde discussies in Almere

In Almere heeft Elaa de afgelopen maanden drie spiegelbijeenkomsten begeleid: een bijeenkomst in Almere Buiten (Prisma, De Bouwmeester, De Compagnie en De Binder) in Almere Stad (Waterwijk en Opmaat) en Almere Poort (Vizier en Homerus). De drie bijeenkomsten werden gekenmerkt door geanimeerde discussies over de (verschillen) in data van de verschillende praktijken. Er werden ervaringen uitgewisseld hoe verklaard kon worden waarom bijvoorbeeld de ene praktijk juist veel chirurgie of therapeutische injecties uitvoert bij de M&I-verrichtingen, en de ander juist weinig.

----------- 

Wendy van den Broeck, Huisartsenpraktijk Homerus
“Ik vond het leuk om de andere collega's te spreken over de zorg in de wijk. Daarbij is het meteen een pluspunt als je merkt dat je gezamenlijke problemen ervaart, zoals in ons geval de communicatie met een CB-arts. Door samen een vervolgafspraak hierover te maken, zullen hopelijk in de toekomst onnodige verwijzingen en irritaties minder worden.”

 ----------- 

Almeerse inwoner gebruikt relatief veel zorg

Omdat wij de drie spiegelbijeenkomsten begeleidden, konden we voorzichtig een bepaalde tendens waarnemen. Zo zagen we dat bij alle praktijken de kosten van zowel huisartsenzorg en medisch-specialistische zorg hoger waren dan verwacht zou mogen worden voor de patiëntenpopulatie van de praktijken. Dit impliceert dat de Almeerse inwoner relatief veel zorg gebruikt. Mogelijke redenen daarvoor kunnen zijn dat de sociale cohesie over het algemeen vrij laag is in Almere. Huisartsen vertelden dat het kennisniveau van veel patiënten over het menselijk lichaam laag is en dat er (mede daardoor) mensen snel ongerust zijn en snel een huisarts zoeken.

Daarnaast werd bij veel praktijken gezien dat de kosten van de POH-GGZ vaak hoger was dan mocht worden verwacht. Tegelijkertijd bleek ook vaak dat de kosten voor de specialistische GGZ lager waren dan zou mogen worden verwacht. Naast het feit dat er wachtlijsten zijn in de specialistische GGZ zou het ook gewoon kunnen betekenen dat de POH-GGZ in die praktijken goed is ingezet. 

Bij de kosten van medisch specialistische zorg bleek dat de kosten voor gynaecologie, orthopedie en dermatologie vaak hoger waren dan zou mogen worden verwacht. Veelal werd doorgesproken wat daarvan de reden zou kunnen zijn en welke mogelijke verbeteracties uitgevoerd zou kunnen worden. Voor dermatologie zou bijvoorbeeld een actie met tele-dermatologie gestart kunnen worden. Een andere optie is het organiseren van een gezamenlijk spreekuur met een dermatoloog in de huisartspraktijk. Een derde optie is dat huisartsen een aantal foto’s verzamelen van plekjes, bultjes en andere huidafwijkingen en die in gezamenlijkheid bespreken. 

Wil jouw pratijk ook begeleiding van Elaa?

Huisartspraktijken in Amsterdam en Almere die graag begeleiding willen bij een praktijkspiegelbijeenkomst en/of een verdiepende spiegelbijeenkomst (bijv. een DTO) kunnen contact opnemen met Mirjam Kohinor of Stefan Wigger.
Meer informatie over de praktijkspiegel klik hier.

 

Deel dit bericht

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws