“Samen met professionals zet ik me in om zorg en welzijn én beleid en de praktijk met elkaar te verbinden. We streven er naar dat Amsterdammers en Almeerders beter in staat worden gesteld hun eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven."

Mirjam Kohinor

Senior adviseur/ themaleider

m.kohinor@elaa.nl
06 - 425 85 074

Werkdagen
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag