Waarmee kan de cliëntondersteuner de huisarts helpen?

Kwetsbare burgers met medische vragen kunnen gebaat zijn bij ondersteuning op sociaal, emotioneel en praktisch gebied. Als zorgprofessional heb je daar vaak onvoldoende tijd voor. MEE kan dan helpen met cliëntondersteuning op maat. Mogelijk is de onderliggende oorzaak van problemen een niet-zichtbare beperking zoals een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een vorm van autisme. Zo’n beperking merk je niet altijd op. Ook iemand met een lichamelijke beperking of chronische ziekte kan gebaat zijn bij tijdelijke ondersteuning.

Elaa wil graag cliëntondersteuning van MEE onder de aandacht brengen bij zorgprofessionals. Daarom zullen wij de komende periode drie casussen plaatsen op onze website en in de nieuwsbrieven. 

Casus 1


In De Aker-Nieuw Sloten is het Hometeam al jaren actief. Eens per maand bespreken zorgpartners uit de wijk hier casuïstiek met elkaar. Wijkzorg avant le lettre.

Soms ligt de oplossing in de wijk

Cliëntondersteuner van MEE Sandy Smit: “Het Hometeam werkt. We kennen elkaar, stemmen af wie wat doet. Maar wijkzorg is meer: ook de informele zorgring er omheen maakt er deel van uit. De buurtinitiatieven, netwerkbijeenkomsten, het welzijnswerk, de kerken. De verbinding in de wijk. Huisartsen en praktijkonder- steuners hebben daar geen tijd voor. Het is natuurlijk ook niet hun eerste taak om de hele sociale dynamiek van een wijk te kennen. Als cliëntondersteuner kan ik dan de linking pin zijn.”

Levende sociale kaart

Vaak hebben mensen niet alleen een medische vraag, maar speelt er ook het een en ander op psycho-sociaal gebied. Patiënten blijven soms maar terug komen, steeds met andere vragen en problemen. De oplossing kan vaak ‘in de wijk’ liggen. Ondersteuning bij het regelen van geldzaken, verantwoord sporten of bewegen, samen eten of schilderen. Sandy: “De wijk is een soort levende sociale kaart. Als cliëntondersteuners hebben wij een andere taak en zijn wij goed op de hoogte van wat er speelt, welke initiatieven er lopen, wat er op stapel staat en wie er bereid is iets gezamenlijk op te zetten”.  

Mensen met een (niet-zichtbare) beperking

Cliëntondersteuners van MEE hebben daarnaast specifieke kennis van de doelgroep mensen met een beperking. Hoe herken je een niet-zichtbare beperking (LVB, NAH, vormen van autisme)? Hoe stem je je communicatie af, zodat je goed begrepen wordt? Gaat het om patiënten met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking, dan is de wet- en regelgeving van belang: wat biedt de Wmo, wanneer een Wlz-indicatie? “Ik denk graag mee met de huisarts en geef achtergrondinformatie over een specifieke beperking.”

Meer informatie

Voor de huisarts of praktijkondersteuner is de cliëntondersteuner van MEE makkelijk te bereiken. Deze kan altijd geconsulteerd worden met vragen over een leven met een beperking, relevante wet- en regelgeving, het netwerk van wijkzorg en de mogelijkheden in de wijk.