Welzijn op Recept in Tussen de Vaarten Almere, een tussenstand

Sinds april hebben huisartsen en POH’s in gezondheidscentrum Castrovalva, in de wijk Tussen de Vaarten in Almere, de mogelijkheid om Welzijn op Recept in te zetten voor hun patiënten. 

Dat het in het begin wel even wennen was voor deze huisartsen om door te verwijzen naar Welzijn op Recept, blijkt uit het nog geringe aantal verwijzingen in de eerste maanden. Dit is overigens een bekend fenomeen bij het invoeren van een totaal nieuwe verwijsmogelijkheid. Deze verwijsmogelijkheid moet door de huisartsen en POH’s eerst ‘voor in het hoofd’ komen en bovendien zijn er soms meerdere gesprekken nodig met een patiënt voordat deze open staat voor een verwijzing naar het sociale domein in plaats van een medische oplossing. Inmiddels zijn er meer aanmeldingen binnen gekomen wat maakt op een gemiddelde van drie per maand.

In totaal zijn tussen april en augustus dertien patiënten verwezen. Bij vier daarvan bleek  dat er geen sprake was van een indicatie voor Welzijn op Recept maar dat zij andere vragen hadden zoals over mantelzorg, regelingen, huisvestingsvragen of praktische ondersteuningsvragen. Naast Vincent ten Pierik, die deel uit maakt van het wijkteam, is Sanne van der Velde als welzijnscoach verbonden aan dit project en voor de huisartsen de eerste ingang naar Welzijn op Recept. Het grote voordeel van het samen optrekken en het feit dat Sanne en het wijkteam gebruik maken van elkaars expertise is dat er een heel vloeibare samenwerking ontstaat en dat is voor de bewoners ook goed. Zo kan Sanne mensen met andere vragen dan Welzijn op Recept goed doorverwijzen naar het wijkteam. Voor de huisartsen is dit prettig omdat bij twijfel de welzijnscoach als vaste contactpersoon wel kan worden benaderd.

Sanne doet er alles aan om Welzijn op Recept zo bekend mogelijk te laten worden binnen Castrovalva. Meerdere keren per week is zij fysiek aanwezig in Castrovalva om bekendheid te krijgen bij verschillende zorgdisciplines en contacten te leggen of deze warm te houden. Deze momenten zijn ook prettig voor terugkoppeling en delen van successen. Zij sluit aan bij koffiepauzes van de huisartsen en is aanwezig bij overleggen van de Hometeams. Ook heeft zij iedere woensdagmiddag een spreekuur in Castrovalva. 

Sanne van der Velde: ‘Het is leuk om te zien dat het project meer vorm gaat krijgen in de wijk. De meerwaarde van welzijn naast de zorg wordt breder zichtbaar, zowel voor de artsen als voor patiënten. Deze aanpak levert mooie dingen op. Zoals het ervaringsverhaal van een mevrouw die veel last heeft van psychische klachten maar wel graag iets wilde doen. Meekijken, luisteren  en meebewegen in de gesprekken maakten dat er ruimte ontstond om nieuwe wegen in te slaan. Mevrouw heeft met ondersteuning van ons een zinvolle dagbesteding gevonden. Ze doet nu met veel plezier vrijwilligerswerk in de zorg waar zij kan doen wat ze het liefst doet; werken met ouderen’. Zo zorgen we samen voor de beweging die mensen willen maken waar eerder geen ruimte voor was.’
 

   Wat is Welzijn op recept ?
   Voor patiënten met lichte psychosociale 
   problematiek of SOLK, die de huisarts vaak
   wel tien tot twintig keer per jaar terugziet op het
   spreekuur, is Welzijn op Recept een goed
   alternatief. Omdat hun klachten vaak worden
   veroorzaakt door eenzaamheid of het ontbreken
   van een dagbesteding kunnen huisartsen en
   POH’s deze patiënten vanuit de medische zorg
   weinig oplossingen bieden. Welzijn op Recept
   geeft huisartsen meer tijd en ruimte om hun werk
   te kunnen uitoefenen.

Om goed te kunnen onderbouwen of Welzijn op Recept in een behoefte voorziet en uitbreiding naar andere wijken in Almere mogelijk is, wordt bijgehouden met welke vragen patiënten worden verwezen naar Welzijn op Recept, hoeveel uur een welzijnscoach nodig heeft om iemand naar een passende activiteit te verwijzen en met welke activiteiten er ‘matches’ zijn. Ook worden deelnemers aan Welzijn op Recept gevraagd om bij de intake en na afsluiting een vragenlijst in te vullen met vragen over welbevinden. Zo krijgen we inzicht in wat het deze patiënten oplevert. En daar gaat het tenslotte om!

 

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws