Huisvesting eerstelijnszorg gemeente Amsterdam

De komende jaren gaat er veel gebouwd worden in Amsterdam. De stad groeit explosief. Dat betekent dat de vraag naar eerstelijnszorg ook zal groeien en dat ruimte ontstaat voor nieuwe praktijken en gezondheidscentra. Daarnaast staat er al veel druk op de bestaande praktijken: de zorgvraag intensiveert, er is krapte in vierkante meters en de huisvestingskosten stijgen. 

De gemeente Amsterdam wil graag dat voor heel Amsterdam op wijkniveau openbaar inzicht is in gebiedsontwikkeling en de behoefte naar huisvesting van de eerstelijnszorg. De gemeente faciliteert hiermee de ruimtevraag voor eerstelijnszorg in ontwikkelgebieden. Om alle partijen gelijke kansen te bieden biedt de gemeente in samenwerking met Elaa en de HKA de informatie openbaar aan. 

Dynamische online kaart

Elaa, de gemeente Amsterdam en HKA ontwikkelen een dynamische online kaart. Eerstelijns zorgverleners kunnen met deze dynamische online kaart zelfstandig inspelen op toekomstige huisvestingsvraagstukken en kansen in Amsterdam. De online kaart wordt naar verwachting  in het najaar van 2018 gepubliceerd op de websites van Elaa, gemeente Amsterdam en HKA.

Rol van gemeente Amsterdam

Belangrijk om te weten is dat de gemeente bestemmingen geeft aan gronden en panden, maar deze in principe niet zelf ontwikkelt voor eerstelijnszorgpraktijken en gezondheidscentra. Met de openbare informatie wordt beoogd dat de ondernemende huisarts en ontwikkelende marktpartijen elkaar kunnen vinden. HKA en Elaa hebben met de gemeente afgesproken de naam en gegevens van projectontwikkelaars bekend te maken via onze websites en/of nieuwsbrieven, zodra het aanbestedingstraject met de gemeente is doorlopen. 

Rol van Elaa

Elaa adviseert de gemeente Amsterdam bij het maken van richtlijnen over beschikbaarheid van eerstelijnszorg voorzieningen in groeigebieden. Door informatie over nieuwbouwgebieden en projectontwikkelaars openbaar op onze website te zetten hebben alle ondernemende zorgprofessionals gelijke kansen. Elaa kan als onafhankelijke partij niet voor specifieke huisartsen of andere professionals onderhandelen met projectontwikkelaars of met de gemeente.


Zie ook

Informatie over gebiedsontwikkeling in Amsterdam: 
amsterdam.nl/projecten    
• zuidas.nl/
• amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/stedelijke/koers-2025 

Huisvesting & Praktijkstart:
amsterdam-almere.lhv.nl/dossiers/huisvesting-praktijkstart