Nictiz e-Health Monitor 2018

Elk jaar wordt er door Nictiz en het Nivel een e-Health Monitor uitgebracht waarin wordt gekeken naar het gebruik van e-health. Uit de monitor komt naar voren dat de inzet van e-health achter loopt bij de doelstelling die VWS in 2014 formuleerde. Vanuit de bevindingen hebben het Nictiz en Nivel enkele aanbevelingen gedaan:

  1. Zet e-health in vanuit een heldere visie en een helder beleid. Zorg ervoor dat visie en beleid bekend zijn onder medewerkers.
  2. Faciliteer zorgverleners in het aanbieden en gebruiken van e-health. Een zorgverlener moet weten welke mogelijkheden voor e-health er op de markt zijn en hoe deze kunnen worden ingezet.
  3. Faciliteer zorggebruikers in het gebruiken van e-health. Ondersteun hen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden en zorg voor begrijpelijke handleidingen.
  4. Stel een onderzoeksagenda op voor onderzoeksorganisaties en faculteiten met een overzicht van de kennis die nodig is en met de onderwerpen die moeten worden onderzocht.

Zie hier de e-Health-Monitor 2018