Pien van Langen ‘de ROS’en kennen alle olifantenpaadjes in de regio, dat is voor InEen onbegonnen werk’

Na tien jaar bij Elaa (voorheen 1ste Lijn Amsterdam), waarvan de laatste zes als directeur-bestuurder, stapte Pien van Langen dit jaar over naar ROC TOP, een klein en goed aangeschreven MBO in Amsterdam. Daar is zij sinds september directeur van de campus Health & Sport. Het belang van de publieke sector, waar zowel het onderwijs als de zorg deel van uitmaken, moet wat haar betreft veel krachtiger worden onderstreept, evenals het tegengaan van regeldrift.

De eerste lijn is ongelofelijk waardevol, zegt Van Langen. "Stel je eens voor dat het er niet zou zijn, geen gezondheidszorg in de wijken. Dan kun je niet even naar de dokter met een ontsteking, of naar de fysiotherapeut met je rug, of thuis bevallen. En dat alles bereiken we voor weinig geld. De eerstelijnszorg kost niet zoveel, maar 9,6% van het totale budget voor de zorg."

Motor

Van Langen schrijft aan InEen een belangrijke rol toe in het verder versterken van de eerste lijn. Als brede brancheorganisatie is InEen in haar visie ‘een prachtige motor’ die discussie aanzwengelt, meedoet aan de belangrijke overlegtafels, kennis verspreidt en groepen bij elkaar brengt. "Maar wat ik destijds regelmatig hoorde was dat InEen soms wel veel met bestuurders praat en weinig met de zorgprofessionals zelf." Daar ziet Van Langen een grote rol voor de ROS. De ROS’en, zegt ze, praten zowel de taal van de bestuurder, als de taal van de zorgprofessional. Ze zitten in de regio met bestuurders aan tafel en maar doen ook projecten met de uitvoerders. In alle regio’s brengen ze in de wijken over lijnen en domeinen heen professionals bij elkaar.

De ROS’en en InEen zijn complementair, zegt Van Langen. "Breng al hun kennis en knowhow bij elkaar. InEen heeft een mooi landelijk netwerk en heel veel kennis. De ROS’en hebben hun lijntjes in de regio, ze kennen alle olifantenpaadjes en dat is voor InEen onbegonnen werk." Kortom: praat nog vaker met elkaar, wissel vaker ervaringen uit, zoek beter naar hoe je elkaar kunt versterken en gun elkaar een podium.

Gezondheidsverschillen

De overstap naar het onderwijs voelde voor Van Langen eigenlijk logisch. "Bij de ROS liep ik, zoals veel zorgprofessionals in de eerste lijn, aan tegen gezondheidsverschillen en de aantoonbare relatie tussen een lage sociaaleconomische status en gezondheidsproblemen. Juist in de eerste lijn kom je dat tegen." Bij ROC TOP hoopt ze een bijdrage te kunnen leveren aan het weerbaarder maken van jonge mensen. Ze wijst op het concept van positieve gezondheid. "Gezondheid is niet meer alleen het domein van de zorgprofessional. Gezondheid gaat ook over omgaan met veranderende omstandigheden. En dat is wat ik de studenten zou willen leren: omgaan met een veranderende wereld, waarin je misschien niet die ene baan voor het leven krijgt. Hoe houd je je staande?" Daarvoor is, zegt Van Langen, een ander soort burgerschap nodig. "In de zorg heet het dat we een ander beeld van ziekte en gezondheid moeten ontwikkelen. In het MBO onderwijs zeggen we dat we naast kennis en kunde over het beroep ook 21e eeuwse vaardigheden aan de studenten willen meegeven. Het gaat allemaal min of meer over hetzelfde."

Publieke sector

Het onderwerp dat in 2019 op de agenda moet is wat haar betreft: het belang van de publieke sector. "De publieke sector is wezenlijk voor het welbevinden van mensen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen mee kunnen doen. Dáár moeten we het over hebben, hoe behouden we dat? We praten liever over ‘eigen verantwoordelijkheid’, maar eerlijk gezegd vind ik dat een beetje paternalistisch." In één adem voegt ze eraan toe, dat we ook toe moeten naar minder regels en minder registratie. "Die discussie is in de zorg gelukkig al op gang gekomen, daar kan het onderwijs van leren."

Bron: InEen