Vier paramedische netwerken in 2019 opgericht

 

In zowel Almere als Amsterdam zijn in 2019 nieuwe paramedische netwerken van de grond gekomen. Dat zijn drie (multidisciplinaire) netwerken, één rondom longaandoeningen en twee rondom oncologie. Elaa is intensief betrokken geweest bij de oncologische netwerken. Het vierde netwerk is monodisciplinair (fysiotherapie) en heeft een ietwat ander karakter.

Sinds de zomer is het Netwerk Oncologische Revalidatie Almere (NORA) officieel gestart. NORA is een multidisciplinair samenwerkingsverband in Almere van (op dit moment) 11 zorgprofessionals (diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen en revalidatieartsen) uit zowel de eerste als tweede lijn die allen aantoonbaar gespecialiseerd zijn in oncologie. NORA streeft naar een kwalitatief hoogstaande revalidatie en begeleiding voor volwassenen met een oncologische aandoening en/of de gevolgen hiervan in alle fasen van deze ziekte. NORA heeft in 2019 o.a. ervoor gezorgd dat zorgverleners in zowel de eerste als tweede lijn met dezelfde instrumenten voor klinimetrie zijn gaan werken. Meer informatie is te vinden op www.noralmere.nl.

Ook na een voorbereidingstijd is sinds 1 juli 2019 het Interdisciplinair Netwerk Oncologische Zorg Amsterdam (INOZA) opgericht. De visie van INOZA:  patiënten die kanker hebben, krijgen een zo optimaal mogelijke zorg dichtbij huis, afgestemd op de individuele wens en behoefte van die patiënt. Het netwerk wil daarbij werken aan betere samenwerking tussen eerste, tweede en derde lijn, en een impuls geven aan betere kwaliteit van zorg en leven voor de kankerpatiënt.

Optimale samenwerking tussen zorgverleners in de eerste en tweede (en soms derde) lijn is daarbij een voorwaarde. Het netwerk is voor zorgverleners in de eerste lijn die (gekwalificeerde) paramedische en/of psychologische zorg leveren aan oncologiepatiënten. In eerste instantie betreft dit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en psychologen. Er zijn nu 21 zorgverleners aangesloten. INOZA wil voor zowel cliënten als verwijzers inzichtelijk maken waar in Amsterdam deskundige en gekwalificeerde (eerstelijns) zorgverleners te vinden zijn. Het netwerk wil daarbij werken aan beters samenwerking tussen eerste en tweede lijn, en een impuls geven aan betere kwaliteit. Op www.inoza.nl is nadere informatie te vinden.

Almeerse fysiotherapeuten gespecialiseerd in longaandoeningen hebben onlangs het Longfysiotherapie Netwerk Almere (LoNA) opgericht. LoNA is een samenwerkingsverband van Almeerse fysiotherapeuten en oefentherapeuten gespecialiseerd in het behandelen van mensen met longziekten. LoNA zoekt samenwerking met alle betrokken disciplines om zodoende te komen tot multidisciplinaire afspraken. Ze werken volgens de meest recente ontwikkelingen en richtlijnen van de fysiotherapie/oefentherapie en de landelijke samenwerkingsrichtlijnen. De leden van LoNA bieden hoogkwalitatieve behandeling in de vorm van bijvoorbeeld een beweegadvies, een beweegprogramma, ademspiertraining of adviezen omtrent goede hoesttechnieken. Dit kan zowel individueel als in groepsvorm. Deze zorg wordt momenteel door 15 aangesloten fysiotherapeuten uit zowel eerste als tweedelijn aangeboden in alle fasen van de longziekte. Doel van de behandeling is het zo optimaal mogelijk houden van de kwaliteit van leven. Kijk op www.lonalmere.nl voor meer informatie.

Sinds 4 juli 2019 is Fysiotherapie Collectief Amsterdam (FCA) een feit. De coöperatie FCA bestaat momenteel uit 39 praktijken en is het platform voor de fysiotherapie in Amsterdam. FCA zet zich in voor het realiseren van specifieke lokale zorgdoelen die bijdragen aan het maken van de omslag naar waarde gedreven zorg binnen de fysiotherapie. Hiermee sluit FCA aan op ‘de juiste zorg op de juiste plek’, de beweging die is ingezet door het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. FCA gaat transmurale- en interdisciplinaire samenwerkingsverbanden aan en denkt mee over de toekomst van de zorg in Amsterdam, waarbij het bevorderen van de gezondheid en het verbeteren van kwaliteit van leven de pijlers zijn. 

Wil je meer weten, kijk dan op www.fysiotherapiecollectiefamsterdam.nl 

Elaa stimuleert netwerkvorming

Regionale netwerkvorming in de paramedie vind in het land steeds meer navolging, sinds in juni 2019 het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg is getekend door VWS, de leden van de federatie Paramedisch Platform Nederland (landelijke koepels paramedie), Patiënten federatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. In dat akkoord is 2 miljoen gereserveerd voor het stimuleren van de organisatiegraad van de paramedie. 

Zoals hierboven beschreven is in Amsterdam een deel van de fysiotherapeuten verbonden aan het FCA. Daarmee is een start gemaakt met de vorming van een fysiotherapienetwerk. De andere vier paramedische beroepsgroepen zijn in meer of mindere mate georganiseerd. Elaa is een traject gestart om de organisatiegraad van deze vier disciplines te verbeteren. Het bestaande netwerk van zowel diëtisten als ergotherapeuten heeft zich uitgesproken een stap in die richting te willen maken. 

In Almere zijn er (nog) geen monodisciplinaire (paramedische) netwerken. Elaa is met de Almeerse diëtisten in gesprek gegaan over het opzetten van een Diëtisten Netwerk Almere (DNA). Na een positieve oriëntatie zal dit in 2020 verder worden uitgewerkt. Met de andere paramedische disciplines voert Elaa hiertoe de komende tijd verkennende gesprekken.

 

Meer weten? Bel of mail met