Persoonsgerichte Zorg voor mensen met één of meer chronische aandoeningen

Persoonsgerichte Zorg is bezig met een opmars in Nederland. Betrokken partijen zoals zorgverzekeraars, gemeenten, zorgorganisaties en zorgverleners zijn op zoek hoe Persoonsgerichte Zorg een plek kan krijgen in het Nederlandse zorgstelsel.

Ook in Amsterdam zijn we op zoek naar wat Persoonsgerichte Zorg betekent voor mensen met één of meerdere chronische aandoeningen.

Om Persoonsgerichte Zorg goed in beeld te brengen is 'Het Stedelijk Kernteam Persoonsgerichte Zorg' samengesteld. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners (huisartsen, praktijkondersteuners, paramedici), medewerkers van zorggroepen, Vilans, de gemeente Amsterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Elaa.

In 2018 en 2019 is het Stedelijk Kernteam meerdere keren bijeen geweest. Er is besproken wat Persoonsgerichte Zorg is, hoe dit zich vertaalt naar de praktijk en wat het betekent voor de verschillende betrokken partijen. De essentie hiervan is verwerkt in het document 'Think Diffrently'. Het ontwikkelen van Persoonsgerichte Zorg is een voortgaand proces. Dit stuk geeft de stand van zaken weer van november 2019.

Download 'Think Differently'

 

Meer weten? Bel of mail met