Per 1 juli wettelijk recht op elektronische inzage

Per 1 juli 2020 treed de wet recht op elekronische inzage en afschrift van het medisch dossier in werking. Dit is een onderdeel van de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz). Patiënten hebben dan recht op kosteloze elektronisch inzage van hun medisch dossier en het verkrijgen van een digitaal afschrift.

De overheid beschikt over gelden voor verschillende beroepsgroepen om te kunnen voldoen aan deze wetgeving. De ziekenhuizen hebben de subsidie genaamd VIPP, de VVT-sector heeft de subsidie InZicht, de GGZ heeft de subsidie VIPP GGZ en de huisartsen hebben de subsidie OPEN. Ook de andere brancheorganisaties van apothekers en paramedici zijn op de hoogte van de aankomende wetgeving.

Als zorgverlener ben je verplicht dat de patiënt het medisch dossier digitaal in kan zien. Bij de diverse beroepsgroepen wordt het ontsluiten van deze gegevens mogelijk gemaakt door de epd-leveranciers. Ga dit na bij de leverancier of beroepsgroep.

Inzage in het dossier is niet alleen een technisch kwestie. Als patiënten het dossier (digitaal) kunnen opvragen en inlezen heeft dat ook consequenties voor taalgebruik en werkprocessen in de praktijkvoering. Denk aan meer waardevrij en objectief rapporteren in het dossier. Online inzage geeft namelijk ook de kans om de patiënt meer regie te geven en beter het ‘goede’ gesprek te voeren. Artikel 15a Lid 2 van de Wvpz dat per 1 juli 2020 in werking moest treden (gespecificeerde toestemming voor gegevensuitwisseling) is uitgesteld.

 

Meer informatie

 

Meer weten? Bel of mail met