Amsterdam Vitaal & Gezond 2020-2024

Veranderingen zijn nodig om Amsterdammers ook in 2040 ondersteuning en zorg te bieden die bij hen past. Gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis, SIGRA en Cliëntenbelang zijn samen een stadsbrede samenwerking gestart. Inmiddels genoemd ‘Amsterdam Vitaal & Gezond’.

Lange(re) termijn ontwikkelingen zoals de stijgende zorgbehoefte, veranderende zorgvraag, oplopende personeelstekorten en de groei van de stad leiden ertoe dat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van ondersteuning en zorg steeds verder onder druk komen te staan. Bovendien stelt de veranderende zorgvraag andere eisen aan de kwaliteit en aard van de ondersteuning en zorg die geboden wordt. Ingrijpende veranderingen zijn nodig om Amsterdammers ook in 2040 ondersteuning en zorg te bieden die bij hen past. 

Dit gevoel van urgentie maakte dat de gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis, SIGRA en Cliëntenbelang elkaar hebben opgezocht om te komen tot een stadsbrede samenwerking ‘Amsterdam Vitaal & Gezond’. Met Amsterdam Vitaal & Gezond nemen financiers en zorg- en welzijnsaanbieders samen de regie in de regio. 

 

Uitgangspunten en aanpak Amsterdam Vitaal & Gezond 

Het uitgangspunt van Amsterdam Vitaal & Gezond is om vanuit de maatschappelijke opgave, daar waar het helpt, extra slagkracht organiseren. Dat lukt het beste als niet alleen wordt uitgegaan van wet- en regelgeving, financiering en verantwoording, maar hoofdzakelijk de Amsterdammer (inwoners, cliënten en professionals) als uitgangspunt nemen. Daarbij focussen op doelgroepen waarbij samenwerking meer dan gemiddeld nodig is, met oog voor de meest kwetsbare mensen in de stad. Naast focus op deze doelgroepen, is er ook aandacht voor een aantal thema’s die al deze doelgroepen doorkruisen. 

2020 07 15 sigra vitaal gezond

 

Via de website van de SIGRA worden zorg- en welzijnsaanbieders en professionals op de hoogte gehouden van actuele informatie en de behaalde resultaten.

Bron: SIGRA