Wij zijn het projectteam

Mogen wij ons even voorstellen...

 

corien van der haar

 


Corien van der Haar

Coördinerend projectleider Elaa

 

Al jaren ben ik werkzaam in de eerstelijns gezondheidszorg en zet ik mij vooral in voor de geboortezorg. Samenwerking en verandering zijn daarbij belangrijke thema’s. Met mijn verloskundige achtergrond sta ik graag aan de wieg van nieuwe ontwikkelingen in die geboortezorg. Ditmaal aan de wieg van Babyconnect, waar ik als coördinerend projectleider mijn steentje mag bijdragen. Een mooi project waar door samen op te trekken gegevens uitwisseling tussen zorgverleners verbeterd wordt en dit alles ten behoeve van de zwangere. Verder ben ik moeder van drie uitwonende kinderen en in mijn vrije tijd sport en tuinier ik graag. Mijn favoriete vakantiebestemming zijn de Oostenrijkse Alpen.


walter de haan

 


Walter de Haan

Informatiemanager Sigra

 

Mijn bijdrage aan het project is ICT kennis op het gebied van gegevensuitwisseling. Wat willen de zorgverleners bereiken met de samenwerking? Welke gegevens zijn daarbij nodig? En hoe ziet dat eruit in het systeem van de gebruiker? Met andere woorden: ik vertaal de behoefte aan informatie naar een oplossing. Ik heb ruime ervaring in vergelijkbare regionale en landelijke projecten. Als vader van vier kinderen heb ik enigszins ervaring in de geboortezorg. Bij mijn vrouw ging de zwangerschap en bevalling gelukkig altijd zonder problemen. Maar als zwangere en partner wil je je niet bezighouden met de vraag of de gegevens wel tijdig, volledig en correct zijn doorgegeven; dat moet toch een zekerheid moeten zijn. Ik ben pas tevreden als die vraag een zekerheid geworden is.


jolanda smit

 


Jolanda Smit

Projectmedewerker Elaa

 

Ik werk al bijna 10 jaar met veel plezier bij Elaa als projectmedewerker. Ik ondersteun verschillende projecten, waaronder het stedelijk kraamzorgoverleg en in het verleden het District Verloskundig Platform. Daarnaast veel projecten betreffende het thema ouderenzorg. Vanaf begin 2019 ben ik projectmedewerker van Babyconnect Amsterdam-Amstelland-Almere. Ik zorg dat alle stuurgroep-vergaderingen gepland en genotuleerd worden, documenten op tijd worden aangeleverd en er netjes uitzien, en al het andere administratieve werk. Ik kijk uit naar de implementatie. Verder ben ik moeder van twee jongens (18 en 16) en vind ik het heerlijk om in de tuin te rommelen, als de zon schijnt.


hiske stokvis

 


Hiske Stokvis

Adviseur Elaa

 

Tot 1 juli jl. ben ik vanuit Elaa de coördinerend projectleider geweest. Ik heb het hele proces rond het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag bij VWS mogen begeleiden en heb nu het stokje overgedragen aan mijn collega Corien. In het proces tot nu toe heb ik ervaren dat de organisaties in de geboortezorgketen zeer gecommitteerd zijn aan de onderlinge samenwerking en van daaruit veel belang hechten aan een goede wijze van digitale gegevensuitwisseling. Tegelijkertijd is de verscheidenheid groot en de materie complex; in onze rol is het mooi om met oog voor die complexiteit te zorgen dat breed gedragen afspraken op een transparante manier worden geborgd. Ik ga mij binnen Elaa (weer) richten op heel andere aspecten van de eerstelijnszorg. De komende periode tot en met september zal ik Corien ondersteunen in het oppakken en invullen van het coördinerend projectleiderschap.