Voorzitter en lid Raad van Toezicht Elaa

 

Positie

Volgens het rooster van aftreden vertrekken de voorzitter van de Raad van Toezicht en een lid van de Raad van Toezicht medio 2021 (in mei is de laatste vergadering van beiden). Elaa is daarom op zoek naar twee nieuwe kandidaten voor deze posities. 

De Raad van Toezicht is de afgelopen jaar van zeven naar vijf leden teruggegaan. Gezien het vertrek van twee van hen ontstaat een nieuwe dynamiek, zowel qua samenstelling als van de wijze waarop toezicht wordt gehouden. De inhoudelijke ontwikkeling is reeds ingezet maar zal, mede onder aansturing van een nieuwe voorzitter, gezamenlijk verder worden vormgegeven.   

Download hier de volledige vacature in pdf

 

Visie op de samenstelling van de Raad van Toezicht 

De profielen van de leden van de Raad van Toezicht moeten blijven aansluiten bij de opgave (maatschappelijk en strategisch) van de organisatie. De Raad van Toezicht streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de samenleving en bevolkingsopbouw gerelateerd aan Amsterdam en Almere, waarbij diversiteit op alle fronten belangrijk is. 

Gezien het belang van de balans in geslacht, etnische achtergrond en leeftijd in de Raad van Toezicht en gezien de grootstedelijke omgeving gaat de voorkeur uit naar mannen met een migratieachtergrond of mannen die ervaring hebben met grootstedelijke problematiek. Eén van de leden moet kennis hebben van de gezondheidszorg van Almere. 

 

Profielen Raad van Toezicht

Algemene eisen aan competenties en persoonlijke stijl

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis van de gezondheidszorg, op bestuurlijk en operationeel niveau, van de regio Amsterdam en/of Almere.
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Ervaring met complexe (gemeente)politiek is een pré.
 • De attitude om zich te blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de maatschappelijke opdracht van Elaa in het bijzonder.
 • Procesgedreven. 
 • Samenwerkingsgericht. Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te realiseren in een open sfeer, met vertrouwen in elkaar, transparantie en met respect voor de ander.
 • De attitude om zich te blijven bekwamen als toezichthouder vanuit de optiek dat toezichthouden een professie is. 
 • Functioneel netwerk in de regio Amsterdam/Almere is een pré.
 • Voldoende beschikbaarheid.

De volgende specifieke kenmerken worden gezocht in de voorzitter Raad van Toezicht:

 • Ervaren toezichthouder die in staat is om vorm en inhoud te geven aan de rol van de Raad van Toezicht. Ervaring als voorzitter is een pré.
 • Bestuurlijke ervaring. 
 • Achtergrond in of kennis van en bekend met de dienstverlening en dynamiek in (commerciële) project- en adviesorganisaties in de publieke sector of zorg. 
 • Het vermogen om vanuit ondernemerskwaliteiten en -perspectief en in relatie tot de zorg kansen in innovatie te zien.
 • Het vermogen om dynamische oordeelsvorming goed een plek te kunnen geven in de besluitvorming en ervoor kunnen zorgen dat verschillende expertisegebieden goed aan bod komen. 
 • Actief werkend.
 • Interpersoonlijke sensitiviteit, een luisterend oor kunnen bieden en verbindend vermogen. 
 • Het vermogen te hebben om met autoriteit, natuurlijk gezag en de juiste vergader- en gesprekstechnieken de voorzittersfunctie in de RvT te vervullen. 
 • Oog te hebben voor de werkgeversfunctie van de RvT.
 • Voldoende beschikbaarheid voor de rol van voorzitter (circa dubbele van een gewoon lid).

Voor de positie van lid Raad van Toezicht zijn o.a. de volgende criteria van belang:

 • Een financieel-economische en/of accountancy achtergrond.
 • Bij voorkeur kennis van de financiering van zorg en het sociaal domein.
 • Bij voorkeur deskundigheid in informatie- en datamanagement ten behoeve van de digitale en technologische mogelijkheden van ICT in projecten, adviesrollen en in verschillende vormen van samenwerking.
 • Ervaring als toezichthouder is een pré.

 

Inzet en vergoeding

De raad van toezicht komt vijfmaal per jaar bijeen. De auditcommissie komt daarnaast ook viermaal per jaar bijeen. De inzet wordt geschat op ongeveer één dag per maand. Voor de voorzitter Raad van Toezicht bedraagt de bezoldiging €4.791,67 en voor het lid bedraagt de bezoldiging €4.166,67 per jaar. 

 

Selectietraject 

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Elaa. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in mei. 

Week 13-14 - Benaderen kandidaten en responstermijn (11 april)
Week 15-16 - Gesprekken bij Boer & Croon
Week 18 - Voordracht van kandidaten
Week 19 - Selectiegesprekken bij Elaa (11 mei)

 

Reactie

Upload je motivatiebrief en cv via deze link, uiterlijk 11 april 2021. De motivatiebrief kun je richten aan Anoesjka van Aanholt van Boer & Croon. Voor meer informatie bel met Anoesjka via 020 - 301 43 07.

Download hier de volledige vacature in pdf

 

 

Deel dit bericht