Wat is nodig voor succes?

Om een ICT project succesvol te laten verlopen zijn voldoende financiën, kennis, projectplanning en tijd basisvoorwaarden. Daarnaast is verwachtingenmanagement van groot belang. Wat gaat de cliënt en de zorgverlener krijgen en is dat waar ze blij van worden? 

Om die reden zijn er bij het landelijk programma bureau zogeheten eindgebruikersgroepen (cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties, zorgnetwerken en data analisten/onderzoekers) opgericht. Bij veilige digitale gegevensuitwisseling speelt de eindgebruiker een essentiële rol. Door eindgebruikers te betrekken kom je tot een passende oplossing die werkt voor cliënten en zorgverleners, de mensen die er in de praktijk mee te maken krijgen. Zie ook  eindgebruikers. 

Door met de eindgebruiker samen te werken aan oplossingen die aansluiten op de praktijk, ontstaat er draagvlak en krijgt de cliënt en de zorgverlener een product waar hij of zij wat aan heeft. VIPP Babyconnect heeft de visie op het betrekken van eindgebruikers vastgelegd in een visiedocument. Waarom dit broodnodig is en welke rol zij moeten spelen wordt in het document aan de hand van verhalen van eindgebruikers duidelijk gemaakt.

De landelijke kaders worden op die manier vastgesteld. De volgende stap is de vertaalslag naar regionaal. Daarvoor zijn zorgverleners en cliënten uit onze regio nodig die zich hiervoor willen inzetten. De oproep hiervoor volgt. We houden jullie op de hoogte!