ICT: geen doel op zich, maar een belangrijke vereiste

De werkgroep ICT is de eerste werkgroep in het project die is gestart. Er moet namelijk veel gebeuren om veilig en vertrouwd informatie met elkaar in de geboortezorg te kunnen en mógen uitwisselen. Dit geldt voor de techniek, maar ook voor het zorgproces, zoals onderlinge werkafspraken over de omgang met cliëntgegevens en het gebruik daarvan in het zorgproces. 

Ervaring uit andere trajecten van digitale gegevensuitwisseling leert ons dat het belangrijk is om een eerste stap in techniek te zetten, zodat afspraken in het zorgproces concreet kunnen worden gemaakt met voorbeelden. Want hoe maak ik afspraken over uitwisseling tussen bijvoorbeeld ziekenhuis en verloskundige praktijk, wanneer nog niet duidelijk is hoe de informatie in het zorgdossier wordt getoond? Of wanneer nog niet duidelijk is wélke informatie beschikbaar komt, omdat dit afhangt van de mogelijkheden van een leverancier. 

De ICT werkgroep werkt daarom nu aan een technische basis. Hiervoor worden enerzijds bestaande leveranciers betrokken van onze systemen in de geboortezorg waarin cliëntgegevens worden vastgelegd, anderzijds wordt gezocht naar een (mogelijk nieuwe) leverancier die cliëntinformatie veilig en vertrouwd van de ene zorgverlener (met een systeem) naar de andere zorgverlener (met vaak een ander systeem) kan brengen en op een goede manier aan de eindgebruiker beschikbaar stelt. 

We houden ons, net als andere regio’s, vast aan vastgelegde technische standaarden voor uitwisseling, zodat we ook buiten onze regio gegevens kunnen delen én zodat we eventueel kunnen wisselen van leverancier die dezelfde standaarden hanteert.