Babyconnect Nieuws

Terugblik informatiebijeenkomsten en stand van zaken contractset

Eind oktober en begin november zijn er twee online bijeenkomsten geweest over de contractset. Zo’n...

Planning eerste implementatie in onze regio

Babyconnect komt in een nieuwe fase, die van testimplementaties in de verschillende regio’s....

Wat is een viewer! E-learning beschikbaar

Om zorgverleners mee te nemen in het gebruik van een viewer in de geboortezorg, is samen met...

Het Inspiratieplein: aan de slag met digitale gegevensuitwisseling

Op 12 september 2022 is het Inspiratieplein gelanceerd. Het Inspiratieplein is een kennisplatform...

Eerste implementatie - kleine stap is een grote sprong voor Babyconnect

In de zomervakantie is er hard doorgewerkt aan Babyconnect met als doel om tot een eerste kleine...

Nieuwe werkgroep privacy & security

Privacy en security is vanaf het begin een belangrijk onderwerp geweest. Tot voor kort op de...

Oproep aan de kraamzorgorganisaties

Speciale aandacht voor kraamzorgorganisatie die Atermes gebruiken. De leverancier Atermes maakt...

Contractenset voor deelnemende partijen

In onze regio is HINQ de leverancier geworden. Regionaal samenwerkingsverband Sigra sluit een...

Aankondiging informatiebijeenkomsten – Save the date

Om toekomstige gebruikers mee te nemen in die contracten en eventuele vragen te beantwoorden...

Samen vooruitgaan, dat is waar de regionale partnerschappen voor kiezen

“Als iedereen samen vooruitgaat, dan komt succes vanzelf.” aldus Henry Ford, de oprichter van Ford...

Kogel door de kerk - leverancierskeuze gemaakt en vervolgstappen

Eerder vertelden we al van het proces wat doorlopen werd ten aanzien van de leveranciersselectie....

Extra landelijke financiële middelen in nieuwe subsidieronde

De mogelijkheid voor het aanvragen van de extra financiering voor gegevensuitwisseling...

Werkgroep Zorgproces voortvarend uit de startblokken

De afgelopen periode is deze werkgroep goed uit de startblokken gegaan. Daarbij is gekeken naar...

Informatiebijeenkomsten met regionale vragen - terugblik

Op 20 en 28 juni hebben we informatiebijeenkomsten georganiseerd, die door een gemêleerd...

Implementatie nu echt realistisch

De regionale partnerschappen zijn goed op weg met de implementatie van digitale...

Fantastisch nieuws voor iedereen werkzaam in de geboortezorg!

De verwachtte extra financiering door het ministerie van VWS voor digitale gegevensuitwisseling...

Waar de toestemming ook wordt vastgelegd, uitwisseling werkt!

“Er is nu een woud aan toestemmingen”, dat beeld schetste één van de deelnemers aan de kennistafel...

E-learning digitale gegevensuitwisseling geaccrediteerd voor verpleegkundigen

De accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals hebben de e-learning...

Babyconnect Amsterdam-Amstelland-Almere neemt afscheid van Walter de Haan

Sinds 2015 is Walter de Haan, informatiemanager digitale zorg bij Sigra, actief betrokken bij de...

Zorgverleners in onze regio beoordelen demoviewer

Op woensdag 13 april is in onze regio Babyconnect Amsterdam – Amstelland – Almere een (virtuele)...

Regio Babyconnect Amsterdam-Amstelland-Almere nadert leverancierskeuze

Nog vóór de zomer verwachten we in onze regio een voorkeur uit te kunnen spreken voor één...

Voorjaarsnota en extra financiering

Eind vorig jaar werd duidelijk dat extra gelden noodzakelijk zijn voor de komende drie jaar voor...

E-learning 'Veilige digitale gegevensuitwisseling geboortezorg'

In de geboortezorg is samenwerken heel belangrijk. Digitale gegevensuitwisseling is daar een...

Werkgroep zorgproces

Deze werkgroep is voortvarend van start gegaan onder leiding van ons nieuwe projectteamlid...

Bezoek aan VSV’s

De afgelopen maanden zijn een tweetal VSV’s tijdens hun reguliere (online) vergadering bezocht...

Wat betekent een PGO voor de zorgverlener?

De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is van de patiënt, maar ook zorgverleners gaan er iets...

Waardevolle input opgehaald bij cliënten en zorgverleners

De eindgebruikersgroepen voor cliënten en zorgverleners kwamen eind januari en begin februari weer...

Op weg naar een integrale digitale zwangerschapskaart

In een PGO al de informatie over jouw zwangerschap kunnen bundelen en teruglezen; MedMij, Nictiz...

Geboortezorggegevens opgehaald naar PGO

Er is een belangrijke stap gezet in de realisatie van de digitale gegevensuitwisseling tussen...

Voorbeeldimplementaties: met kleine stapjes verder komen

In een voorbeeldimplementatie in Noord-Holland werd duidelijk hoe digitale gegevensuitwisseling...

Goed ingevuld dossier zorgt voor betere gegevensuitwisseling

Een goed zorgdossier is belangrijk voor de kwaliteit van de geboortezorg. Als de dossiers goed...

Nieuw! Interactieve routekaart digitale gegevensuitwisseling

Deze interactieve infographic laat de route zien naar veilige digitale gegevensuitwisseling in de...

ICT: geen doel op zich, maar een belangrijke vereiste

De werkgroep ICT is de eerste werkgroep in het project die is gestart. Er moet namelijk veel...

Wat is nodig voor succes?

Om een ICT project succesvol te laten verlopen zijn voldoende financiën, kennis, projectplanning...

Gratis scholing veilige digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Wil je graag wat meer weten over het VIPP Babyconnect en wat het programma inhoudt? Kijk dan nu op...

Wat heb je nodig om betrokken te zijn?

Tijdens de kickoff bijeenkomst is de deelnemers gevraagd wat zij nodig hebben om zich betrokken te...

Wij zijn het projectteam

Wij zijn de mensen die het project mogen gaan uitvoeren en willen ons via deze weg graag aan...

Kick-off 29 juni 2021

De formele start van ons regionale project hebben wij op 29 juni gevierd met een online kick-off...

Inventarisatie ICT Babyconnect Amsterdam - Amstelveen – Almere

In de afgelopen maanden, in afwachting van de reactie op de subsidieaanvraag, heeft het project...

Babyconnect - Digitale gegevensuitwisseling voor betere geboortezorg

Ruim 80 zorgorganisaties uit Amsterdam, Amstelland en Almere hebben de krachten gebundeld om de...

Subsidieaanvraag Babyconnect is ingediend!

Op 29 december 2020 is de subsidieaanvraag voor Babyconnect Amsterdam – Amstelland – Almere...

Babyconnect: regionale en landelijke ondersteuning bij informatie-uitwisseling in de geboortezorg

Het overtypen van gegevens, het herhaaldelijk stellen van dezelfde vragen aan cliënten bij...

ZN: digitale gegevensuitwisseling rond geboortezorg via ‘Babyconnect’ is belangrijke stap in zorgvernieuwing

Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en andere zorgverleners kunnen straks informatie...