Babyconnect Nieuws

Epic testdag - een succesvolle dag vol data

Op woensdag 24 januari was het een drukke dag bij het EVA Servicecentrum van het Amsterdam UMC....

Een doorkijk naar 2025

Het programma Babyconnect eindigt eind 2024, maar dat is niet het einde van digitale...

Een PGO, van belang voor de cliënten

Een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) is een app of website waarin een cliënt steeds meer...

Leveranciers zijn klaar voor implementatie in 2024

Op het gebied van leveranciers zijn er de laatste maanden van 2023 successen behaald. Het contract...

Routekaart voor implementatie

De komende maanden wordt Babyconnect in alle VSV’s uitgerold. Om iedereen binnen een VSV mee te...

Samen voor de best mogelijke geboortezorg

Vrijdag 10 november hebben de penvoerders van de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect en...

We kijken negen maanden vooruit! 

We hebben nog 9 maanden… Dat was het thema van projectleidersdag op dinsdag 19 september. De...

Wijziging beleidsregel VIPP Babyconnect in Staatscourant

Voor de uitvoering van het VIPP Babyconnect programma is de beleidsregel die hierbij hoort op...

POC Astraia terugblik op een mooie bijeenkomst op 14 juli

Midden in de zomervakantie vond de POC (proof of concept) rondom Astraia plaats. De aanwezigen...

Save the date 2 november: Eindgebruikers blijven het kompas

Over negen maanden… is digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg in de basis...

Inloopbijeenkomst op 31 oktober

Op dinsdag 31 oktober van 16:00 - 17:00 uur is er een inloopwebinar. Deze willen we de komende...

Terug van zwangerschapsverlof, collega Mariëtte van der Leij vertelt

Voor haar verlof hield Mariëtte van der Leij zich bezig met de contractering voor Babyconnect in...

Aan de slag met Astraia

Onze regio is kartrekker van leverancier Astraia. Dat betekent dat wij dé regio zijn die helpen...

Follow- up contractenset

Begin dit jaar is de contractenset vanuit Sigra aan alle deelnemende zorgpartijen gestuurd. Naast...

Eindgebruikersbijeenkomst door landelijk programmabureau

Op 8 en 10 mei jl. hebben eindgebruikers tijdens online bijeenkomsten actief deelgenomen en hun...

Invoering van de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De Eerste Kamer heeft op 18 april jl. de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)...

Regionale partnerschappen breiden uit

In de beleidsregel VIPP Babyconnect, het programma voor digitale gegevensuitwisseling in de...

Persoonlijke gezondheidsomgeving blijkt waardevol bij geboortezorg

Aanstaande ouders geven aan dat een PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) zinvol is bij...

Terugblik informatiebijeenkomsten en stand van zaken contractset

Eind oktober en begin november zijn er twee online bijeenkomsten geweest over de contractset. Zo’n...

Planning eerste implementatie in onze regio

Babyconnect komt in een nieuwe fase, die van testimplementaties in de verschillende regio’s....

Wat is een viewer! E-learning beschikbaar

Om zorgverleners mee te nemen in het gebruik van een viewer in de geboortezorg, is samen met...

Eerste implementatie - kleine stap is een grote sprong voor Babyconnect

In de zomervakantie is er hard doorgewerkt aan Babyconnect met als doel om tot een eerste kleine...

Nieuwe werkgroep privacy & security

Privacy en security is vanaf het begin een belangrijk onderwerp geweest. Tot voor kort op de...

Oproep aan de kraamzorgorganisaties

Speciale aandacht voor kraamzorgorganisatie die Atermes gebruiken. De leverancier Atermes maakt...

Contractenset voor deelnemende partijen

In onze regio is HINQ de leverancier geworden. Regionaal samenwerkingsverband Sigra sluit een...

Aankondiging informatiebijeenkomsten – Save the date

Om toekomstige gebruikers mee te nemen in die contracten en eventuele vragen te beantwoorden...

Kogel door de kerk - leverancierskeuze gemaakt en vervolgstappen

Eerder vertelden we al van het proces wat doorlopen werd ten aanzien van de leveranciersselectie....

Extra landelijke financiële middelen in nieuwe subsidieronde

De mogelijkheid voor het aanvragen van de extra financiering voor gegevensuitwisseling...

Werkgroep Zorgproces voortvarend uit de startblokken

De afgelopen periode is deze werkgroep goed uit de startblokken gegaan. Daarbij is gekeken naar...

Informatiebijeenkomsten met regionale vragen - terugblik

Op 20 en 28 juni hebben we informatiebijeenkomsten georganiseerd, die door een gemêleerd...

Implementatie nu echt realistisch

De regionale partnerschappen zijn goed op weg met de implementatie van digitale...

Fantastisch nieuws voor iedereen werkzaam in de geboortezorg!

De verwachtte extra financiering door het ministerie van VWS voor digitale gegevensuitwisseling...

Babyconnect Amsterdam-Amstelland-Almere neemt afscheid van Walter de Haan

Sinds 2015 is Walter de Haan, informatiemanager digitale zorg bij Sigra, actief betrokken bij de...

Zorgverleners in onze regio beoordelen demoviewer

Op woensdag 13 april is in onze regio Babyconnect Amsterdam – Amstelland – Almere een (virtuele)...

Regio Babyconnect Amsterdam-Amstelland-Almere nadert leverancierskeuze

Nog vóór de zomer verwachten we in onze regio een voorkeur uit te kunnen spreken voor één...

Voorjaarsnota en extra financiering

Eind vorig jaar werd duidelijk dat extra gelden noodzakelijk zijn voor de komende drie jaar voor...

E-learning 'Veilige digitale gegevensuitwisseling geboortezorg'

In de geboortezorg is samenwerken heel belangrijk. Digitale gegevensuitwisseling is daar een...

Werkgroep zorgproces

Deze werkgroep is voortvarend van start gegaan onder leiding van ons nieuwe projectteamlid...

Bezoek aan VSV’s

De afgelopen maanden zijn een tweetal VSV’s tijdens hun reguliere (online) vergadering bezocht...

Wat betekent een PGO voor de zorgverlener?

De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is van de patiënt, maar ook zorgverleners gaan er iets...

Waardevolle input opgehaald bij cliënten en zorgverleners

De eindgebruikersgroepen voor cliënten en zorgverleners kwamen eind januari en begin februari weer...

Op weg naar een integrale digitale zwangerschapskaart

In een PGO al de informatie over jouw zwangerschap kunnen bundelen en teruglezen; MedMij, Nictiz...

Geboortezorggegevens opgehaald naar PGO

Er is een belangrijke stap gezet in de realisatie van de digitale gegevensuitwisseling tussen...

Voorbeeldimplementaties: met kleine stapjes verder komen

In een voorbeeldimplementatie in Noord-Holland werd duidelijk hoe digitale gegevensuitwisseling...

Goed ingevuld dossier zorgt voor betere gegevensuitwisseling

Een goed zorgdossier is belangrijk voor de kwaliteit van de geboortezorg. Als de dossiers goed...

Nieuw! Interactieve routekaart digitale gegevensuitwisseling

Deze interactieve infographic laat de route zien naar veilige digitale gegevensuitwisseling in de...

ICT: geen doel op zich, maar een belangrijke vereiste

De werkgroep ICT is de eerste werkgroep in het project die is gestart. Er moet namelijk veel...

Wat is nodig voor succes?

Om een ICT project succesvol te laten verlopen zijn voldoende financiën, kennis, projectplanning...

Gratis scholing veilige digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Wil je graag wat meer weten over het VIPP Babyconnect en wat het programma inhoudt? Kijk dan nu op...

Wat heb je nodig om betrokken te zijn?

Tijdens de kickoff bijeenkomst is de deelnemers gevraagd wat zij nodig hebben om zich betrokken te...

Wij zijn het projectteam

Wij zijn de mensen die het project mogen gaan uitvoeren en willen ons via deze weg graag aan...

Kick-off 29 juni 2021

De formele start van ons regionale project hebben wij op 29 juni gevierd met een online kick-off...

Inventarisatie ICT Babyconnect Amsterdam - Amstelveen – Almere

In de afgelopen maanden, in afwachting van de reactie op de subsidieaanvraag, heeft het project...

Babyconnect - Digitale gegevensuitwisseling voor betere geboortezorg

Ruim 80 zorgorganisaties uit Amsterdam, Amstelland en Almere hebben de krachten gebundeld om de...

Subsidieaanvraag Babyconnect is ingediend!

Op 29 december 2020 is de subsidieaanvraag voor Babyconnect Amsterdam – Amstelland – Almere...

Babyconnect: regionale en landelijke ondersteuning bij informatie-uitwisseling in de geboortezorg

Het overtypen van gegevens, het herhaaldelijk stellen van dezelfde vragen aan cliënten bij...

ZN: digitale gegevensuitwisseling rond geboortezorg via ‘Babyconnect’ is belangrijke stap in zorgvernieuwing

Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en andere zorgverleners kunnen straks informatie...