dto-, fto- en toetsgroepen

< Terug naar het scholingsbureau

Erkend Kwaliteitsconsulenten (EKC) en andere erkende begeleiders kunnen FTO- en toetsgroepen begeleiden en laten accrediteren.

Voor accreditatie via de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA) moeten toetsgroepbegeleiders zich aanmelden bij het College voor Accreditering Huisartsen (CvAH). Via www.pe-online.org kunt u login-gegevens voor GAIA aanvragen.

De accreditatieaanvragen van toetsgroepbegeleiders voor toetsgroepen worden beoordeeld door een Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM). Hieraan zijn kosten verbonden. Deze worden aan het begin van het opvolgende jaar gefactureerd aan de begeleiders van de groepen. Het bedrag is vastgesteld op € 175,-.

 • Klik hier voor het verslagleggingsformulier

Toetsgroepen

Toetsgroepen zijn vaste kleinschalig georganiseerde scholingsgroepen. Er zijn verschillende typen toetsgroepen, zoals FTO-, intervisie- en Balintgroepen.

Farmacotherapeutisch Overleg (FTO)

FTO-groepen zijn toetsgroepen op het het gebied van farmacotherapiebeleid en intervisie. Deze bestaan uit huisartsen en een apotheker.

 • Klik hier voor het FTO-Antistolling in Amsterdam 
 • Klik hier voor het FTO-Psychofarmaca in de eerste lijn / transmurale afspraken
 • klik hier voor FTO-onderwerpen van FTO-Online
 • Klik hier voor FTO-onderwerpen van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
 • Klik hier voor FTO-onderwerpen van Farmacotherapeutisch Kompas
 • Klik hier voor FTO-werkmaterialen van NHG

Diagnotisch Toets Overleg (DTO)

DTO is een vorm van nascholing binnen een kleine groep huisartsen (bijvoorbeeld een hagro of FTO-groep), die als doel heeft de kwaliteit van het aanvraaggedrag te verbeteren. Tijdens het DTO krijgt u persoonlijke feedback op het aanvragen van aanvullende diagnostiek bij een klinisch probleem aan de hand van de geldende richtlijnen.

 • Klik hier voor het DTO HIV en SOA testen in de eerste lijn
 • Klik hier voor informatie over DTO door Atal
 • Klik hier voor informatie over DTO door Labcombinatie
 • Klik hier voor informatie over DTO door MRI Centrum
 • Klik hier voor informatie over DTO’s Medische Microbiologie door Streeklaboratorium

Praktijkspiegel

Door middel van de praktijkspiegelbijeenkomsten kunnen groepen huisartsen, in vertrouwen, met elkaar, op basis van de beschikbare spiegelinformatie, tot realistische doelen voor de eigen praktijk komen en zo de zorg voor de eigen patiënten kwalitatief verbeteren.

 • Klik hier voor informatie over de Vektis praktijkspiegel
 • Klik hier voor de ROS-wijkscan

Coaching en intervisie

 • Klik hier voor meer informatie over Coaches voor Medici
 • Klik hier voor meer informatie over Marije Visscher Coaching