Webinar 'Financieringsstromen, tijdelijk verblijf en palliatieve zorg'

Op 7 december volgden zo'n 50 deelnemers het webinar ‘Financieringsstromen, tijdelijk verblijf en palliatieve zorg’, dat wij organiseerden in opdracht van de Amsterdamse huisartsen Alliantie programma Beter Oud in Amsterdam.

Het doel was kennis over financieringsstromen bij POH-Ouderen vergroten, maar er mochten natuurlijk ook andere geïnteresseerde professionals aanhaken. Nicole de Reuver (Enbloc) gaf een zeer volledig overzicht van de ins en outs rond financiering en aanmelding respijtzorg, ELV (eerstelijnsverblijf), tijdelijk verblijf en Wlz crisiszorg (Wet langdurige zorg).

De deelnemers waardeerden het webinar met gemiddeld een 8,5 en gaven veel tips rond meer thema’s voor een volgend webinar. Deze lijn willen we doorzetten en in 2022 nog vier webinars organiseren. Data en meer informatie hierover worden via de websites van bij het programma Beter Oud in Amsterdam betrokken zorggroepen en Elaa gecommuniceerd.
  

Video 1:06

Presentatie | Webinar Financieringsstromen, tijdelijk verblijf en palliatieve zorg [pdf]

 

Meer weten? Bel of mail met