Kennisbank Jeugd en gezin

Geboortezorg

Borstvoeding in Amsterdam en Amstelland | folder

Deze folder wordt aangeboden door de Werkgroep Borstvoeding Amsterdam en Amstelland opgericht in 1995. Doel van de werkgroep is het bevorderen van de onderlinge samenwerking en afstemming van beleid binnen de regio. In deze folder contactgegevens van verhuur van kolven, lactatiekundigen, geboorte café's en cursus borstvoeding.

Jeugdhulp

Beslisboom verwijzing naar jeugdhulp door de huisarts

Stroomdiagram verwijzing jeugdhulp.

Kansrijke Start

5 kernprincipes: 'Naar een gezonde, kansrijke en veilige start voor ieder kind'

Een groot aantal partners met kennis en expertise van de periode -9 maanden tot 3 jaar hebben vijf kernprincipes geformuleerd die aan de basis liggen van een stevige start van het leven van het kind. Hiermee is voortgebouwd op het ‘Manifest 1001 Kritieke Dagen’ en de TNO White Paper ‘Investing in the first 1000 days for a healthy future’. 

Ouder- en Kindteam

Contactpersonen Ouder- en Kindteam

Contactpersonen Ouder- en Kindteams voor huisartsen: iedere huisartsenpraktijk heeft een vaste contactpersoon bij het Ouder- en Kindteam in de wijk. Weet je niet wie jouw contactpersoon is? Zoek dan hier naar contactgegevens.