"Als antropoloog ben ik professioneel nieuwsgierig, ga ik niet uit van vanzelfsprekendheden en benader ik vraagstukken vanuit de verschillende perspectieven. Met die insteek verbind ik graag mensen, organisaties en thema’s, zodat het geheel sterker wordt dan de som der delen. Ik geloof dat een stevige verbinding tussen zorg en welzijn cruciaal is voor krachtige basiszorg. Mijn jarenlange ervaring in het sociaal domein zet ik dan ook graag in, in mijn werk bij Elaa."

Hiske Stokvis

Senior adviseur/ themaleider

h.stokvis@elaa.nl
06 - 420 64 321

Werkdagen
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag