Huisarts Mauke Pool en praktijkondersteuner Duniya Parveen op wijksafari door Slotervaart

Dit sociaal-maatschappelijke- en welzijnsaanbod heb je als huisartsenpraktijk nodig: "Een huisarts doet meer dan alleen ingaan op gezondheidsvragen; op het spreekuur passeren problemen die met de leefomgeving te maken hebben en waar je een antwoord op wilt geven."

De gemeente Amsterdam, het AOF en Elaa organiseerden samen een succesvolle wijksafari voor huisartsen en praktijkmedewerkers in Slotervaart met als doel: het vergroten van de kennis van het sociaal-maatschappelijke aanbod rondom je huisartsenpraktijk en beter zicht op de verwijsmogelijkheden.

Kwartiermaker Ahmed el Aslouni trommelde alle formele en informele sociaal maatschappelijke initiatieven in de wijk op om in twintig minuten hun verhaal te doen. Met de zon in de rug vertrokken de huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners op de fiets naar de verschillende initiatieven in Slotervaart:


Ervaringen van een huisarts en een praktijkondersteuner

Praktijkondersteuner Duniya Parveen: "Ik werk al drie jaar in deze praktijk maar weet eigenlijk niet wat er allemaal in deze buurt is. Ik hoor wel veel van collega’s maar wilde het graag eens zélf beleven." Ook huisarts Mauke Pool ging mee omdat ook zijn kennis van de sociale kaart van de wijk onvoldoende is.

2015 10 14 wijksafariDuniya, was net als Mauke, het meest onder de indruk van Nisa for Nisa, een organisatie die vooral hulp biedt aan vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Fatima, oprichtster van de vrouwenorganisatie, legde aan de huisartsen en praktijkondersteuners uit welke signalen er op kunnen duiden dat een vrouw thuis wordt onderdrukt. Nisa for Nisa kan hulp bieden in vele vormen, zoals taalcursussen, sporten, of begeleiding naar zorg en andere vormen van hulp.

Duniya: "Jammer dat het nodig is maar goed dat dit bestaat! Het is een taboe om met anderen te spreken over huiselijk geweld, maar hier komen alleen maar vrouwen die niet veel sociale contacten hebben. Hier kunnen ze met buurtgenoten en lotgenoten praten."

Ook het bezoek aan HVO Querido maakte indruk. HVO Querido kent een zeer lage drempel en heeft passend aanbod voor veel uiteenlopende problematiek, van dagopvang tot hele goedkope maaltijden en opvang voor dak- en thuislozen. Mauke was wel bekend met het bestaan van HVO Querido maar wist niet hoe groot het aanbod wel niet is. Ook was hij wel al bekend met de Vrijwilligersacademie maar dat zij zo dichtbij zaten, zo toegankelijk zijn voor de mensen in de wijk, dat wist hij niet.

Duniya beschrijft dat ze vaak mensen ziet die moe zijn maar die tegelijkertijd niet veel te doen hebben. Deze mensen probeert zij altijd te stimuleren hun horizon te verbreden. Door de wijksafari heeft zij nu veel meer mogelijkheden gekregen om mensen hierbij te helpen. Zij weet nu veel meer over het aanbod in de wijk en kan daarmee haar patiënten beter en gerichter motiveren: "Je hebt het zelf gezien, dan kan je mensen beter motiveren, je weet dat het goed is en durft mensen er nu gemakkelijker op te wijzen."

Over het algemeen was Duniya verrast dat er zo veel gedaan wordt voor bewoners en denkt dat patiënten dat vaak niet weten. Ze gaat er meer aandacht aanbesteden tijdens het spreekuur en zo patiënten meer weg helpen. Daarnaast ook de folders beschikbaar stellen voor haar patiënten.

Ook Mauke geeft aan dat hij na deze wijksafari meer concrete hulpmogelijkheden kan bieden: "Ik heb meteen dezelfde week al een mevrouw verwezen naar Nisa for Nisa. Dergelijk aanbod, om mensen op te attenderen of om naar toe te verwijzen, zit nu veel meer in mijn hoofd."

Duniya Parveen en Mauke Pool vinden dat andere praktijkondersteuners en huisartsen zeker op wijksafari zouden moeten gaan: "Je ervaart hoe dichtbij de praktijk er van alles in de wijk aanwezig is, je ziet het met je eigen ogen: dat verlaagt de drempel om mensen er heen te sturen."

 

TERUG

 

Deel dit bericht