Bereidheid tot samenwerken en over eigen grenzen heenstappen

“Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam werken samen op de thema’s waarop we gezamenlijke belangen en verantwoordelijkheden hebben. Eén van de thema’s is ouderenzorg. Het is een uitdaging om mensen zo lang mogelijk vitaal thuis te laten wonen en daarnaast te zorgen voor voldoende verpleeghuiszorg. Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam hebben in een bestuurlijke coalitie de krachten gebundeld.” 

Aan het woord is Anique Jansen, strategisch adviseur Zilveren Kruis. Ze wijst op de collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis die de gemeente Amsterdam biedt aan mensen met een laag inkomen. “We merken dat de zorgondersteuning voor deze doelgroep niet altijd passend is. Samen met Pharos kijken we wat nodig is voor deze groep. Waar is behoefte aan? Wat kan beter?

We zijn gestart in Nieuw West. Het programma Beter Oud in Amsterdam heeft daarin een belangrijke functie, vooral in de verbinding tussen het medisch en sociaal domein. Hoe kunnen we vereenzaming tegengaan? Op welke wijze kunnen acute ziekenhuisopnames bij deze groep zo veel mogelijk voorkomen?”  

 

Eenduidig beleid

Ze vervolgt: “Dat kan alleen in samenwerking met zorgaanbieders en cliëntenvertegenwoordiging. Hoewel met 800.000 inwoners een grote stad, is Amsterdam op een bepaalde manier ook overzichtelijk. De huisartsen zijn goed georganiseerd, met de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) als aanspreekpunt. De SIGRA is het samenwerkingsverband van partners in de zorg en welzijn. Elaa is bekend met het zorgaanbod in de wijken en heeft een belangrijke rol bij de implementatie. Met elkaar kun je komen tot een eenduidig beleid, dat uiteraard per stadsdeel kan verschillen in de uitvoering. Zo’n samenwerking vereist de bereidheid om samen te werken en over de eigen grenzen heen te stappen.”  

 

Nieuwe woonvormen

Zo lang mogelijk thuis wonen, is in Amsterdam een opgave. “Dat kan alleen in een passende setting, niet driehoog achter met smalle trappen. Het beleid vraagt om nieuwe woonvormen, met zorg en ondersteuning dichtbij. Alleen zo valt de instroom naar dure intramurale zorg te temperen. De vergrijzing gaat de komende jaren hard, met het gegeven dat migranten eerder oud worden, dat is een dubbele uitdaging. De dementie neemt eveneens toe, dus er zal ook voldoende verpleeghuiszorg moeten zijn. Vraagstukken die visie vergen voor de toekomst en een brede blik van alle betrokken partijen bij de stedelijke ontwikkeling.”  

 

Coronacrisis

En toen kwam de coronacrisis. “Onverwacht”, zegt Anique. “Daarbij bleek de belang van het elkaar kennen: met de GGD, veiligheidsregio’s, ziekenhuizen zijn de krachten snel gebundeld. Naast deze samenwerking kreeg de inzet van digitale middelen, zoals beeldbellen, een boost waardoor het professionals lukte om met patiënten en cliënten in contact te blijven. De gemeente heeft adequaat gehandeld voor de kwetsbare groep dak- en thuislozen. Maar de pandemie heeft geleid tot ingrijpende effecten, vooral in verpleeghuizen. En ook meer eenzaamheid en sociale armoede bij kwetsbare ouderen thuis.”  

Ook voor Zilveren Kruis heeft de coronacrisis veel effect. “Geen idee wat de rekening uiteindelijk zal zijn. We zullen bereid moeten zijn om een aantal dingen te laten, die we al hadden moeten laten, en de focus richten op wat écht nodig is. De kansen pakken, met steeds specifiek aandacht voor de meest kwetsbare mensen, waaronder dus de ouderen.”  

 

Anique Jansen

 

 

 

 

Anique Jansen

strategisch adviseur Zilveren Kruis

  

[terug]