De wil om te komen tot integrale ouderenzorg is er

Mathilde Dijk, werkzaam als adviseur bij Elaa, is door de Amsterdamse Huisartsen alliantie gevraagd als projectleider om de implementatie van het zorgprogramma ouderen te ondersteunen en daarbij ook de inzet van POH-Ouderen in de Amsterdamse huisartsenpraktijken.

“Daarbij vormen de vele zaken die reeds ontwikkeld zijn in de pilot Beter Oud in Amsterdam de bouwstenen. Daar is aangetoond wat goede ouderenzorg is. We ontwikkelen door en passen aan op vraag vanuit de dagelijkse praktijk in Amsterdam. Bijvoorbeeld door meer aandacht te geven aan de aansluiting op het sociale domein en kwetsbare ouderen met een lage SES en/of aan laaggeletterdheid.

Monter: “Nu kunnen we aan de slag. Het fundament is gelegd en de financiering is toegezegd.”

 

Eigen inventarisatie

Om te weten voor hoeveel uur een POH-Ouderen in een praktijk kan worden ingezet, is het eerst van belang te weten hoeveel kwetsbare ouderen onderdeel uitmaken van de patiëntenpopulatie. In de propositie staat een (zij het enigszins globale) berekening.”

“Een eerste inventarisering van de uitkomsten van de enquête laat zien dat er veel huisartsen geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om een POH-Ouderen aan te stellen. Natuurlijk: er moet nog veel worden uitgekristalliseerd. Maar de wil en inzet om te komen tot goede, integrale ouderenzorg in Amsterdam is duidelijk aanwezig.” Glimlachend: “Een beter startpunt kan ik me niet wensen.”

 

Meer weten? Bel of mail met