Praktijkondersteuner-Ouderen in alle Amsterdamse huisartsenpraktijken

In het hele land, dus ook in Amsterdam neemt de vergrijzing sterk toe. Dat betekent dat integrale ouderenzorg essentieel is voor de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren van de ouderen. Er is al veel ontwikkeld op het gebied van ouderenzorg en het is van belang om verder te gaan. Alle Amsterdamse huisartsenorganisaties (voorlopig de Alliantie genoemd) zetten zich daar gezamenlijk voor in. Met als ambitie dat over drie jaar 75% van de Amsterdamse huisartsenpraktijken werkt volgens het programma integrale ouderenzorg, gebaseerd op de principes van Beter Oud. Onderdeel van dat programma is de inzet van de praktijkondersteuner-ouderen, de POH-Ouderen. 

Zilveren Kruis ondersteunt deze ambitie en heeft een driejarige financiering toegezegd voor inzet van POH-Ouderen in alle Amsterdamse huisartsenpraktijken. Dit bedrag komt vanuit de substitutiegelden, bedoeld om de toestroom naar het ziekenhuis af te remmen. Als de eerste lijn de kwetsbare ouderen in Amsterdam goed in beeld heeft, kan dat een deel van de opnames voorkomen, is de achterliggende gedachte. Ook kan de kwetsbare/complexe patiënt bij ontslag beter worden opgevangen in de thuissituatie.  

Aan de eerste lijn dus om dat waar te maken. De Alliantie heeft allereerst aan Elaa gevraagd om te inventariseren waaraan huisartsen behoefte hebben in ondersteuning bij hun zorg voor kwetsbare ouderen. Elaa heeft een enquête uitgezet en inventariseert momenteel de uitkomsten. Tevens is door de Alliantie de ‘propositie POH-Ouderen binnen integrale ouderenzorg Amsterdam’ opgesteld met daarin o.a. de taken, resultaatgebieden en de inrichting van de functie van een POH-Ouderen. Dat er aan de financiering enkele voorwaarden zijn verbonden, zal niemand verbazen, maar er is zeker voldoende ruimte voor een eigen invulling. 

De meerjarige financiering is een prachtig resultaat, waar alle betrokken partijen trots op kunnen zijn. Dat is alleen gelukt dankzij de projecten op het gebied ouderenzorg in Amsterdam in de afgelopen jaren. Daarmee is aangetoond dat met een goede integrale eerstelijnszorg inderdaad de juiste zorg wordt geboden, dicht bij huis, ook –en misschien wel juist- voor kwetsbare ouderen.

 

 

Deel dit bericht