Ouderen

Film 'De Dappere Patiënt'

Op een dag realiseer je je: "ik wil niet meer ten koste van alles mijn leven doorleven, waar liggen mijn prioriteiten? Wat wil ik nog wel? Wat niet (meer)?" Hoe ga je hierover als patiënt en huisarts met elkaar in gesprek? 

Amsterdamse patiënten en huisartsen maakten hierover een film met als doel dat het gesprek tussen patiënt en huisarts makkelijker gevoerd kan worden. En dat daarmee dit onderwerp echt een item wordt in de patiënt-artsrelatie. 

--- For English see below --- 

"Voor mensen heeft het leven betekenis, omdat het een verhaal is.
En bij verhalen doet het einde ertoe!"


- 'Sterfelijk zijn', Atul Gawande -

 

De laatste levensfase

Veel ouderen gaan door hun leeftijd vrij bewust hun laatste levensfase in. Dit biedt hen de gelegenheid om beslissingen te nemen over de zorg en behandelingen in deze fase. Het tijdig bespreken en afstemmen van wensen en ideeën voor zorg kan belastende medische behandelingen voorkomen. Dit leidt vaker tot behoud van autonomie en biedt de mogelijkheid om invulling te geven aan kwaliteit van leven op basis van eigen normen en waarden.

Het bespreken van wensen en ideeën voor de laatste fase van het leven is belangrijk. Dit blijkt ook uit onderzoek dat is gedaan naar dit onderwerp, ook wel vroegtijdige zorg planning (advance care planning) genoemd. Het aantal ouderen zal de komende decennia verder stijgen. Tegelijkertijd blijven meer ouderen tot hun overlijden thuis wonen, waardoor de relatie met de huisarts belangrijk is. Het is echter geen eenvoudig onderwerp, voor ouderen niet omdat het moeilijk is concreet te weten wat je wilt in een situatie die je (nog) niet kent. Voor huisartsen is het niet eenvoudig omdat vaak niet duidelijk is of en op welke manier de patiënt er mee bezig is.

Met behulp van de film De Dappere Patiënt hopen we dat het makkelijker wordt om het gesprek aan te gaan en tegelijkertijd voor bewustwording te zorgen over dit onderwerp. Daarbij maakt de film inzichtelijk welke mogelijke belemmeringen er spelen om in gesprek te gaan met de huisarts en welke aanknopingspunten er zijn om met patiënten wél in gesprek te gaan.

 

Trailer 1:30 min

Bekijk de film met een gespreksleider

Het is zinvol bij het bekijken van de film om één van de huisartsen uit de film of een adviseur van Elaa als gespreksleider uit te nodigen. Voor huisartsengroepen (mogelijk samen met andere eerstelijnsprofessionals) en patiëntengroepen in Amsterdam en Almere is deze gespreksleiding kosteloos. Bel of mail met Mathilde Dijk of Jolanda Smit voor meer informatie over dit aanbod. 

De film

De film duurt 30 minuten en kan hieronder kosteloos worden bekeken. Huisartsen(groepen), PaTz-groepen, wijkverpleegkundigen, POH-ouderen, patiëntengroepen, kortom alle professionals die met dit thema te maken hebben kunnen de film bekijken en bespreken hoe ze dit gesprek in hun dagelijkse praktijk het beste kunnen organiseren. 

 

Korte versie 8:00 min

Film 27:30 min

 


 

“For human beings, life is meaningful because it is a story.
And in stories, endings matter.”


- Being mortal, Atul Gawande -

 

The film: The Brave Patient

When you can no longer take for granted that you can do what you want to do.

One day you realise you do not just want to continue life as usual: You start to think: what are my priorities, what do I still want from life and what shall I stop doing?

How do patients and family doctors start this conversation?

A group of Amsterdam patients and family doctors made a film to make this conversation between patient and doctor easier, in order to make this subject a topic of conversation in the patient-doctor relation.

To whom this may be of interest

Patients, their relatives, family doctors, carers working in palliative care, nurses, etc, in short, all professionals dealing with this theme can watch the film and discuss how this conversation can become part of their daily practice. The film can be viewed free of charge. 

Watch the film with a moderator

It is worthwhile to watch the film with a family doctor, who can act as a moderator of the discussion. 

 

Short version 8:30 min

Film 27:30 min

 

 

Meer weten? Bel of mail met