Ouderenzorg

De Dappere Patiënt

Op een dag realiseer je je: "ik wil niet meer ten koste van alles mijn leven doorleven, waar liggen mijn prioriteiten? Wat wil ik nog wel? Wat niet (meer)?" Hoe ga je hierover als patiënt en huisarts met elkaar in gesprek? 

Amsterdamse patiënten en huisartsen maakten hierover een film met als doel dat het gesprek tussen patiënt en huisarts makkelijker gevoerd kan worden. En dat daarmee dit onderwerp echt een item wordt in de patiënt-artsrelatie. 

De laatste levensfase

Veel ouderen gaan door hun leeftijd vrij bewust hun laatste levensfase in. Dit biedt hen de gelegenheid om beslissingen te nemen over de zorg en behandelingen in deze fase. Het tijdig bespreken en afstemmen van wensen en ideeën voor zorg kan belastende medische behandelingen voorkomen. Dit leidt vaker tot behoud van autonomie en biedt de mogelijkheid om invulling te geven aan kwaliteit van leven op basis van eigen normen en waarden.

Het bespreken van wensen en ideeën voor de laatste fase van het leven is belangrijk. Dit blijkt ook uit onderzoek dat is gedaan naar dit onderwerp, ook wel vroegtijdige zorg planning (advance care planning) genoemd. Het aantal ouderen zal de komende decennia verder stijgen. Tegelijkertijd blijven meer ouderen tot hun overlijden thuis wonen, waardoor de relatie met de huisarts belangrijk is. Het is echter geen eenvoudig onderwerp, voor ouderen niet omdat het moeilijk is concreet te weten wat je wilt in een situatie die je (nog) niet kent. Voor huisartsen is het niet eenvoudig omdat vaak niet duidelijk is of en op welke manier de patiënt er mee bezig is.

Met behulp van de film De Dappere Patiënt hopen we dat het makkelijker wordt om het gesprek aan te gaan en tegelijkertijd voor bewustwording te zorgen over dit onderwerp. Daarbij maakt de film inzichtelijk welke mogelijke belemmeringen er spelen om in gesprek te gaan met de huisarts en welke aanknopingspunten er zijn om met patiënten wél in gesprek te gaan.

De film

De film duurt 30 minuten en kan hieronder kosteloos worden bekeken. Huisartsen(groepen), PaTz-groepen, wijkverpleegkundigen, POH-ouderen, patiëntengroepen, kortom alle professionals die met dit thema te maken hebben kunnen de film bekijken en bespreken hoe ze dit gesprek in hun dagelijkse praktijk het beste kunnen organiseren. 

Bekijk de film met een gespreksleider

Het is zinvol bij het bekijken van de film om één van de huisartsen uit de film of een adviseur van Elaa als gespreksleider uit te nodigen. Voor huisartsengroepen (mogelijk samen met andere eerstelijnsprofessionals) en patiëntengroepen in Amsterdam en Almere is deze gespreksleiding kosteloos. Bel of mail met Mathilde Dijk of Jolanda Smit voor meer informatie over dit aanbod. 

 

klik hier voor een verkorte versie met Engelse ondertiteling


"Voor mensen heeft het leven betekenis, omdat het een verhaal is. En bij verhalen doet het einde ertoe!"

- 'Sterfelijk zijn', Atul Gawande -

Scholingsaanbod

Er zijn geen gerelateerde scholingen en/of bijeenkomsten.