Tussenstand samenwerking huisartsen en Ouder- en Kindteams

Eind 2018 werkte 70% van de huisartsen goed samen met de Ouder- en Kindteams. Een jaar later, in december 2019, heeft Elaa in opdracht van de Ouder- en Kindteams gemonitord hoe het er nu voor staat met de samenwerking.

De uitkomst is dat de samenwerking over de grote lijn stabiel is. In de gebieden waar het nog niet zo goed ging is het in de meeste gevallen verbeterd. In de gebieden waar het in 2018 al goed ging is de situatie onveranderd. 

2020 02 06 OKT HA


In de loop van 2020 gaan we verder onderzoeken:

  • wat gaat goed en hoe kunnen we dat versterken en verder uitbreiden
  • wat gaat minder/niet goed en hoe gaan we dat verbeteren

 

Oproep aan wijkgroepen

Wij willen vragen of jullie in de te maken jaaragenda van de wijkgroepen van huisartsen de samenwerking met het Ouder- en Kindteam in ieder geval één keer te agenderen en de vaste contactpersonen daarbij uit te nodigen.

 

Meer weten? Bel of mail met