Samen aan de slag voor een gezonder Almere!

Elaa heeft zich aangesloten bij het Almeers preventie akkoord. In dit akkoord zijn onder de slogan ‘Samen aan de slag voor een gezonder Almere!‘ verschillende initiatieven bij elkaar gebracht op het gebied van preventie.

Speerpunten in dit akkoord zijn bewegen, mentaal welbevinden, gezond eten en een rookvrije generatie. Door inzichtelijk te maken welke initiatieven er lopen en welke partners betrokken zijn kunnen deze met elkaar verbonden worden, elkaar versterken en ondersteunen voor een gezonder Almere. 

Elaa is betrokken als partner en stimuleert het domein overstijgend denken om de brug te slaan tussen het (para)medische- en het sociale domein. 

 

Meer weten? Bel of mail met