DGA: hét netwerk van de Amsterdamse eerstelijnsdiëtist

Toen veertien diëtisten die elkaar goed kenden uit loondienst traden bij Cordaan en met zelfstandige praktijken hun werk voortzetten, was samenwerken binnen een coöperatie een logische en vanzelfsprekende stap. Zo is in 2014 de Coöperatieve vereniging Diëtistengroep Amsterdam (DGA) ontstaan.

Door deze samenwerking hebben de diëtisten bijvoorbeeld in opdracht van de GGD de cursus ‘Gezond kopen, gezond koken’ ontwikkeld die de diëtisten nu verzorgen. Naast DGA functioneerde een ander informeel netwerk, het Eerstelijns Diëtisten Netwerk Amsterdam (EDNA), dat twee keer per jaar voor overleg bijeen kwam. Omdat beide partijen veel overeenkomsten zagen in wat ze nastreven is in 2020 het initiatief genomen om te onderzoeken of beide partijen konden komen tot een nieuw Amsterdams netwerk.

Onder begeleiding van Elaa adviseur Stefan Wigger zijn Angelique Kaldenbach (DGA), Raoul Buiter (voorzitter DGA), Inge Cantatore, Linda van den Berg, Teresi Hofstede en Roos Bootsman (EDNA) met elkaar aan de slag gegaan om een missie, visie en ambities te formuleren waar de Amsterdamse diëtisten mee verder konden.

Stefan Wigger: “In zes online sessies zijn we aan de slag gegaan met een model van Common Eye waarbij we gewerkt hebben aan vier onderdelen, namelijk identiteit, ambitie, fundament en actor. Samen vormen die de contouren van een nieuw Amsterdams Diëtistennetwerk."

Linda van den Berg: “Gedurende het proces hebben we steeds feedback gevraagd aan onze achterban en dankbaar gebruik gemaakt van de ondersteuning van Elaa. Door te luisteren naar onze collega’s en met de hulp van Stefan kregen we de handvatten en structuur om een solide basis voor ons netwerk te leggen. We weten elkaar nu al sneller te vinden voor samenwerking, niet alleen binnen het netwerk maar ook daarbuiten met andere zorgverleners.”

Raoul Buiter: "In een DGA ledenvergadering werd het plan om DGA uit te laten groeien tot hét Amsterdamse diëtistennetwerk voorgelegd. Ik kreeg positieve respons maar er waren ook kanttekeningen, zoals behoudt de respectvolle omgangscultuur. DGA-leden willen elkaar niet als concurrenten zien maar elkaar werk gunnen, zeker als de cliënt meer baat heeft bij een diëtist met een specialisatie. Elkaar een duwtje in de rug geven in plaats van met de ellebogen werken."

 

Samen sterk

Het is logisch om niet helemaal van scratch af aan te beginnen; DGA had immers al een juridische entiteit en website. De nieuw geformuleerde doelen en ambities van het nieuwe netwerk lijken dan ook op die van DGA. Verder werd gaandeweg het proces steeds duidelijker dat als beide netwerken zouden worden samengevoegd er synergie zou ontstaan.

Met inmiddels veertig leden heeft DGA meer dan de helft van de Amsterdamse diëtisten aan zich weten te binden. Met zo’n grote achterban is het mogelijk om aan diverse overlegtafels te zitten en namens de Amsterdamse diëtisten te spreken. Zo nemen Inge Cantatore en Linda van den Berg deel aan de coalitie Chronisch Zieken van het stadsbrede programma Amsterdam Vitaal & Gezond. Linda is betrokken bij bouwsteen vier van deze coalitie die zich focust op een betere implementatie van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) en Welzijn op Recept.

Linda: “Vanuit DGA denken we mee hoe we samen met huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en de collega’s uit het sociale domein, waaronder de buurtteams, een bijdrage kunnen leveren aan een afvlakking van het aantal chronisch zieken in Amsterdam. Dat meer Amsterdammers langer in goede gezondheid leven. Daar willen we ons steentje aan bijdragen. Te beginnen bij een aantal activiteiten waar we de DGA-diëtisten beter bij aan willen laten sluiten, zoals de GLI en Welzijn op Recept”. Raoul: “Maar we zien nog meer mogelijkheden, bijvoorbeeld bij de coalitie ouderen. We willen met de implementatie van het 'Voedingspaspoort' de voedingszorg rond kwetsbare ouderen sterk verbeteren. Goed gevoed voorkomt bij deze groep valincidenten en onnodige ziekenhuisopnames.”

En DGA heeft meer ambities. Raoul: “Onze visie is dat DGA een netwerk is van én voor eerstelijnsdiëtisten die elkaar ondersteunen en informeren. Die in de regio een gelijkwaardige partner is bij het ontwikkelen en innoveren van goede voedingszorg in Amsterdam. Daarom willen we de komende tijd onze stakeholders opzoeken en met hen bespreken hoe we samen de gezondheid van de Amsterdammers kunnen verbeteren, waarbij wij ons richten op gezonde voeding(szorg).”

 

Amsterdams Paramedisch Platform (APP)

Roos Bootsman en Teresi Hofstede van DGA zijn samen met collega’s van andere paramedische disciplines, ook onder begeleiding van Stefan Wigger, bezig om het APP op te zetten. Stefan: “We zijn met elkaar aan het werk om het APP een overkoepelend netwerk te laten worden van de vijf monodisciplinaire netwerken. De netwerken van de diëtisten en de fysiotherapeuten hebben al een juridische status; de ergotherapeuten, logopedisten en de oefentherapeuten zijn bezig om dat voor hun netwerk te regelen. Het APP zelf zal vooralsnog geen juridische entiteit krijgen. Als het APP eenmaal is opgezet dan kan het APP werken aan overstijgende thema’s die alle paramedici raken, zoals onderlinge (paramedische) samenwerking in de wijk, gezamenlijke scholing of betaalbare praktijkruimte."

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...