Positief Gezond Almere

Woensdag 16 november vond de tweede succesvolle bijeenkomst van ‘Positief Gezond Almere’ plaats. Begeleid door onze adviseurs Anne-Marieke van der Veldt en Lise Rijnierse maakten ruim twintig bestuurders van stedelijke zorg- en welzijnspartijen en de Flevolandse Patiëntenfederatie, de wethouder van de gemeente Almere en Zilveren Kruis plannen voor een verdergaande Almeerse samenwerking.

 

Positieve Gezondheid

Centraal in de samenwerking staat het anders denken en werken vanuit het concept Positieve Gezondheid. Er wordt een start gemaakt met een community Positieve Gezondheid om gezamenlijk de doelstellingen van de afzonderlijke organisaties te bereiken en om domeinoverstijgende samenwerking vanuit dit gezondheidsconcept verder vorm te geven.

 

Wijkverpleegkundige Zorgcoördinatie

De partijen hebben ook besloten om de pilot Wijkverpleegkundige Zorgcoördinatie (zie video) structureel te borgen en verder door te ontwikkelen. Binnen Zorgcoördinatie worden Zelfmanagement en Regie op vervolgzorg dé thema’s voor 2023.

 

 Video: Zorgcoördinatie Almere (6.20min)

 

Digitale Gegevensuitwisseling

Tenslotte was er enthousiasme om de huidige digitale gegevensuitwisseling te verbeteren en om, klein beginnend, uiteindelijk flinke stappen te zetten om dit toekomstbestendig in te richten. De Almeerse bestuurders voelden zich daarin gesteund door VWS, eveneens aanwezig op de bijeenkomst. 

 

Samenwerkende partijen

logo ggd flevoland       logo zorggroep almere         logo gemeente almere        logo flevoziekenhuis               logo jgz almere          logo woonzorg flevoland
logo reha 2 logo flevolandse patientenfederatie logo ggz centraal logo zilveren kruis  logo elaa
 

 

Meer weten? Bel of mail met