Health Innovation School Amsterdam

De laatste nieuwsbrief van Amsterdam Vitaal & Gezond staat geheel in het teken van de Health Innovation School. In dit traject zijn professionals aan de slag met de uitdagende vraagstukken van de verschillende coalities van Amsterdam Vitaal & Gezond en leren zij om tot innovatieve oplossingen te komen.

De tien HIS-teams hebben in de zomer keihard gewerkt aan de actieprojecten door het probleem waar zij aan werken te verkennen en zich te verdiepen in de eindgebruiker/doelgroep en de context waarin het probleem zich voordoet. Op basis daarvan hebben zij de oorspronkelijke vraag aangescherpt en gaan ze in het najaar aan de slag met de innovatie die bijdraagt aan het antwoord op die vraag.  

In de AV&G nieuwsbrief worden vier actieprojecten uitgelicht, elk van een andere coalitie. Ieder HIS-team heeft het veldonderzoek uitgevoerd en stapt nu in de volgende fase: het ontwerpen van de innovatieve oplossing. 

 

Elaa doet ook mee

2021 11 03 his groep kirsten van der kleinOnze adviseur Kirsten van der Klein zit in het HIS-team dat werkt aan het actieproject voor Groei van de stad. Daarbij werken ze aan een innovatie voor de ontwerpvraag: "Hoe kunnen we mensen met een middelenverslaving aansluiting laten vinden bij elkaar en de (nieuw) te realiseren buurt Strandeiland IJburg, door middel van participerende activiteiten en inspraak?". Juist het strandeiland is daarvoor de perfecte plek omdat het daar de normaalste zaak van de wereld is om iets voor elkaar te betekenen.

Momenteel werkt het team aan een hybride aanpak, namelijk een fysieke werkplaats gecombineerd met een digitaal platform. De fysieke werkplaats biedt de doelgroep goede apparatuur en ondersteuning en is bovendien een ontmoetingsplek. De digitale structuur is een online platform waar vraag en aanbod elkaar vinden. Op dit platform betaalt men met schelpen, als ware het een crypto-currency. Help je een ander met jouw vaardigheden, dan krijg je uitbetaald in schelpen die je vervolgens kan inwisselen om hulp te krijgen van een buurtbewoner. Deze opzet wordt in de komende maanden getest onder de doelgroep en andere betrokkenen. Daarbij horen ook een communicatie-aanpak om nieuwe eilandbewoners direct te betrekken en een inventarisatie van de bijdrage die iedere eilandbewoner kan leveren. Afhankelijk van deze uitkomsten kan het eindconcept nog wijzigen. 

 


AV&G Nieuwsbrief

Wil je de nieuwsbrief van Amsterdam Vitaal & Gezond direct in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan hier in