De ambities en urgenties voor zorg en welzijn in Almere

Afgelopen dinsdag was er een bijeenkomst om te praten over de urgenties en ambities die er zijn voor zorg en welzijn in Almere én wat we er samen aan kunnen doen om die ambities waar te maken. Aanwezigen waren bestuurders van alle zorg- en welzijnsorganisaties in Almere, de wethouder Zorg, de patiëntenvertegenwoordigers (FPF) en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst hebben onze adviseurs Anne-Marieke van der Veldt en Anne Annegarn vorig jaar met alle deelnemers afzonderlijk een persoonlijk gesprek gevoerd. Ze haalden op wat de issues zijn in Almere en welke al belegd zijn in overlegtafels. Ook spraken ze over belangen en ambities. 

Van de opbrengst is een rapportage met een regiobeeld gemaakt. Eén van de conclusies is, dat het bruist in Almere. Er zijn veel initiatieven op het gebied van preventie, welzijn en zorg en er zijn veel overlegtafels in Almere die met elkaar alle issues adresseren. Maar het ontbreekt soms aan samenhang en resultaatgerichtheid. 

Na twee keer uitstel vanwege de coronamaatregelen was het 19 april zo ver. Deelnemers gingen met elkaar in gesprek over wat er gezamenlijk nodig is om de belangrijkste knelpunten, enorme groei van met name zorgvragende ouderen en personeelstekorten, aan te pakken.

 

Positieve gezondheid

De rode draad in het gesprek bleek positieve gezondheid. Iedereen is het erover eens dat door breed en anders te kijken naar de leefwereld van Almeerse inwoners én naar de vragen áchter de (medische) vraag, beter aangesloten kan worden op de behoefte van de persoon. Deze benadering kan ook de druk op het medische domein verlichten. Daarnaast is er animo voor het onderzoeken van slimmere (ICT) oplossingen en ‘anders werken’ om het beschikbare personeel optimaal in te zetten.

 

Vervolg

In de aanloop naar een volgende bijeenkomst worden de oplossingsrichtingen door een aantal deelnemers verder uitgewerkt om zo met elkaar concrete vervolgstappen te kunnen maken.

 

Deel dit bericht

Meer weten? Bel of mail met