Afscheid van Pien van Langen tijdens drukbezochte lenteborrel

Previous Next

De lenteborrel was bedoeld om elkaar informeel te kunnen treffen en bij te praten. Daarnaast was dit ook het moment van het afscheid van Pien van Langen als directeur van de Elaa. In een warm en sfeervol Museum ’t Kromhout was het een drukte van belang. 

Maar liefst ruim 230 mensen namen van de gelegenheid gebruik om Pien persoonlijk gedag te zeggen en haar alle goeds toe te wensen. De grote opkomst is niet verwonderlijk, want zoals de voorzitter van de Raad van Toezicht, Lieke Thesingh, het verwoordde: “Pien is een mensen-mens, die betrokken is, ondernemend, constructief, betrouwbaar en goed luistert. Ze heeft een grote passie voor de eerste lijn en heeft Elaa als volwassen organisatie op de kaart gezet. Dankzij de fusie met Almere staat er nu een robuuste ROS die in de regio Amsterdam en Almere iets te betekenen heeft. Dit is tot stand gekomen dankzij de volhardende inzet van Pien.” Thesing constateert: “Als nieuwe mensen van de zorgverzekeraar weer eens een rondje door de porseleinkast doen, ruimt ze de scherven op, gaat het stevige gesprek aan over de doelstellingen, die echt niet zomaar aan de kant kunnen worden geschoven. Met resultaat: ze heeft bereikt dat er nu een goed contract ligt.”

Toespraak Pien van Langen

Pien hoort wat verlegen alle loftuitingen aan. “Stel je voor dat er geen eerste lijn zou zijn”, verklaart ze haar gedrevenheid. “Ruim 80% van alle zorgvragen worden in de eerste lijn opgelost, tegen 9,6% van de kosten. Zorg in de buurt, dicht bij mensen is zo belangrijk.” Terugkijkend is ze tevreden: “ROS’en zijn indertijd opgericht met de opdracht de eerste lijn te ondersteunen in organisatie en samenwerking. Kijkend naar Amsterdam: daar is nu ketenzorg, alle huisartsen hebben een poh-somatiek, een poh-ggz en sommigen een poh-ouderen en/of een poh-jeugd. De wijkverpleging is terug in de eerste lijn. Er zijn verloskundige samenwerkingsverbanden, het paramedisch platform, welzijn op recept, aanpak gezond gewicht, de PaTz-groepen, wijkcarroussels, dappere dokters, dappere patiënten en dappere professionals, buurtbijeenkomsten en veel meer. De ROS heeft daarin een verbindende en ondersteunende rol gehad en dat moet zo blijven.”  

Pijnpunten zijn er natuurlijk ook. Pien noemt er kort enkele: “De ICT, noodopvang voor ouderen, eenzaamheid, de have en have-not’s, het lijn- en domeindenken, hoe gaan we om met omdenken naar positieve gezondheid en hoe krijgen we de burger meer in de lead?” Ze constateert: “De eerste lijn is als een huis. Het staat stevig, maar het kraakt wel.” Somber is ze zeker niet. “Juist die dappere bestuurders,  professionals en sommige zorgverzekeraars geven hoop. Want de mens maakt het verschil.” 

Na deze woorden geeft Pien als mooie symboliek het stokje door aan haar opvolger Karin Burggraaf. 

Zeepkist-oproepen 

Naast tijd voor informeel contact onder de muzikale klanken van PietsieKata, waren er zogeheten ‘Zeepkist-oproepen’. In maximaal drie minuten vertellen acht sprekers wat zij zouden doen als ze het één dag als burgemeester van Amsterdam het voor het zeggen hebben. 

Kort samengevat:

 • Bart Schweitzer, huisarts-onderzoeker en medisch adviseur Stichting PaTz: “Professionals moeten leren omgaan met eindigheid. Hoe kun je waardig leven tot het einde? Ik pleit voor kwaliteit van leven tot het einde, voor alle Amsterdammers.”  
 • Joke Klinkert, voorzitter Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland: “Geen zwangere meer tussen de mazen van geboortezorg. Voor iedere zwangere goede zorg, zoveel mogelijk thuis of in de wijk.”
 • Wim Klein Nagelvoort, senior adviseur Elaa: “Schaf de hondenbelasting af en komt tot hondenaannamebeleid. Een hond zorgt voor beweging, leidt tot sociale contacten en veiligheid en voorkomt eenzaamheid.”
 • Huib Koeleman, communicatiestrateeg Orange Otters: “Ik wil gevoel krijgen bij mensen die de stad de stad maken. Een dag meelopen met de vuilnisophaler, de wijkverpleegkundige en de leraar op een zwarte school.”
 • Eric van der Burg, wethouder zorg en welzijn gemeente Amsterdam: “Alle ambtenaren als opdracht geven: ga op zoek naar de onzichtbare mensen in de stad. Vind er ieder tien en besteed in de dagen daarna aandacht aan hen.”
 • Arnoud Verhoeff, hoofd cluster EGZ, GGD Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam: “Zorg ervoor dat de stad voor de Amsterdammers blijft en de diversiteit behouden blijft. Verplicht buitenlandse investeerders te investeren in sociale voorzieningen.”
 • Karen den Hertog, plaatsvervangend programmamanager van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht: “Verklein de gezondheidsachterstanden met inzet van professionals die in hun kracht staan. De ongelijkheid moet de stad uit.”
 • Peter Vonk, huisarts Amsterdamse huisartsenpraktijk Oude Turfmarkt: “Pak de zieke omgeving aan door meer groen. Dat maakt mensen gelukkiger en gezonder. Dat kan door elke dag een flinke boom er bij.”
  -----
  Bekijk op ons You Tube kanaal de 8 sprekers!
  excuus voor het slechte beeld- en geluidskwaliteit