Start Welzijn op Recept in Tussen de Vaarten in Almere

Op maandag 16 april vond het startsein plaats van Welzijn op Recept in Gezondheidscentrum Castrovalva gelegen in de wijk Tussen de Vaarten in Almere. In een geanimeerde presentatie nam Mireille van Bree, huisarts en enthousiast trekker van Welzijn op Recept in Almere, huisartsen en POH’s van het gezondheidscentrum mee in wat Welzijn op Recept kan betekenen voor bewoners van Tussen de Vaarten.

Iedere huisarts kent patiënten die vaak komen maar wiens lichamelijke klachten niet te verhelpen zijn door medicatie of medische interventies, omdat er in werkelijkheid een ander probleem ligt achter de fysieke klachten. De huisartsen en POH’s in Castrovalva gaan het vier domeinen model gebruiken om het gesprek met deze patiënten aan te gaan. Zij laten hen zien dat zij beter geholpen zijn met een van de welzijnsarrangementen, omdat actief zijn en het hebben van sociale contacten hen gelukkiger maken. Soms verdwijnen fysieke klachten daardoor, soms blijven ze maar zijn ze beter te verdragen.

Voorlopig zonder extra budget van de gemeente Almere, gaat het wijkteam met onder andere mensen van Zorggroep Almere en De Schoor Welzijn in Almere deze werkwijze implementeren. Het komende half jaar wordt goed gemonitord welk soort bewoners worden aangemeld voor Welzijn op Recept door de huisartsenpraktijk, en of het lukt om voor hen een passende activiteit te vinden. Ook wordt aan de bewoners zelf gevraagd naar hun ‘geluk’, door het afnemen van een vragenlijst direct na de verwijzing en na drie maanden. Met de opbrengst hopen we de werkwijze van Welzijn op Recept voldoende te kunnen onderbouwen om het, met steun van de gemeente Almere, verder uit te rollen in de rest van de stad.

Voor bewoners en professionals in Tussen de Vaarten is er de website Welzijn op Recept Almere

 

 

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws