Wijksafari – beter weten wie er in de wijk ook actief is én waar zij mee bezig zijn

Steeds vaker hoor of lees je dat ‘wijkgericht’ werken dé oplossing is om persoonsgericht te werken met het netwerk dichtbij de persoon zelf. Maar een netwerk bestaat uit mensen en hoe weet je wie dit zijn? En net zo belangrijk: wat er allemaal gedaan wordt en hoe dit zich tot elkaar verhoudt? Zo makkelijk is dat wijkgericht werken nog niet!

Om nog beter samen te werken in de wijk, is het kennen van de mensen in deze wijk van groot belang. Om elkaar beter te vinden en om te weten wie wat doet of weet van een persoon die bijvoorbeeld patiënt is. 

Ga mee op wijksafari

Elaa organiseert op wijkniveau wijksafari’s voor professionals. Dit is domeinoverstijgend, zorgprofessionals, welzijnswerkers, mensen uit het sociaal domein of anderen zijn aanwezig. De wijksafari werkt goede afstemming in de hand en helpt blinde vlekken of dubbel werk in de wijk te voorkomen. Op de fiets ga je met collega professionals die ook werkzaam zijn in jouw buurt bij elkaar langs om elkaar beter te leren kennen, de drempel om elkaar te spreken te verlagen en om kennis op te doen wie waarmee bezig is. Door alle positieve reacties en ervaringen door de jaren heen blijven we dit doen. 


"Ik vond de wijksafari het zeer waardevol en prettig om kennis te maken met de diverse dienstverleners en instellingen. Het is erg fijn in het contact met de patient om de persoon of instelling te kennen naar wie je iemand verwijst."

"Mijn mening over het aanbod in de wijk is positief veranderd nu ik beter weet dat er veel initiatieven zijn in de buurt die de werkdruk van de huisarts kunnen verlichten. Zo ga ik meer gebruik maken van Welzijn op Recept."

"Het was een zeer leuke en informatieve tour. Alleen veel informatie, veel namen en verwijsmogenlijkheden wat ik niet allemaal kan onthouden."

"Ik vond het fijn om te weten hoeveel er in de wijk gebeurd. Als is het maar bv. Bijles voor kinderen. Dat is niet iets wat ik snel nodig zal hebben als poh-ggz maar dit maakt wel dat ik weet dat er erg veel is en kan. En dus gewoon kan zoeken en bellen voor mensen (of mensen dit zelf kan laten doen)"


Informatie

Wil jij meer informatie over de wijksafari in het algemeen of specifiek eentje voor jouw wijk? Lees hier meer over de wijkafari of neem contact op met één van de adviseurs uit jouw regio die op deze pagina staan.