Netwerk oprichten? Elaa helpt!

Wij worden vaak gevraagd om een nieuw netwerk te helpen opstarten en ondersteunen. Elaa juicht dergelijke initiatieven toe. Een netwerk kan in aanmerking komen voor ondersteuning door Elaa, bekostigd vanuit de ROS-gelden, indien het netwerk en haar doelstelling voldoet aan een aantal kenmerken.

Elaa wil alle eerstelijns disciplines faciliteren zolang de doelstelling van het netwerk past binnen de opdracht van Elaa. We vinden het van belang dat het netwerk duidelijke doelen stelt, resultaatgericht werkt en jaarlijks het functioneren en de behaalde resultaten evalueert. We ondersteunen monodisciplinaire netwerken op weg naar een multidisciplinaire vorm en de ondersteuning van multidisciplinaire netwerken vindt in principe plaats totdat het netwerk voldoende professioneel is dat het zonder de begeleiding van Elaa kan functioneren.

Binnen het netwerk (in ontwikkeling) dienen duidelijke afspraken over de taakverdeling te zijn. De deelnemende professionals zijn verantwoordelijk voor de inhoud en het realiseren van de resultaten. In gezamenlijkheid zijn we verantwoordelijk voor het proces; hoe we komen we tot welke afspraken.

Welke ondersteuning kunnen wij bieden?

Opstarten van een netwerk
- technisch voorzitterschap
- ondersteunen bij vorming missie/visie
- helpen bij het maken strategisch document
- motiveren, stimuleren, etc

Het netwerk verder professionaliseren 
- technisch voorzitterschap
- zorg voor uitvoering van de kwaliteitscirkel 

Ondersteuning waar kosten aan verbonden zijn 
- innen contributiegelden (middels machtigingen)
- betalen facturen
- maken financieel jaaroverzicht 

Meer weten?

De adviseur uit jouw regio vertelt je graag meer over dit aanbod.