Waarmee kan de cliëntondersteuner de huisarts helpen?

Er zijn heel veel verschillende zaken waarmee cliëntondersteuners de huisarts kunnen ontlasten. Bijvoorbeeld bij het ondersteunen van mensen die vastlopen bij het aanvragen van een uitkering, een indicatie voor zorg of een voorziening, het regelen van respijtzorg, een PGB, dagbesteding of beschermd wonen. Een cliëntondersteuner kan helpen keuzes te maken op verschillende levensterreinen en ondersteunen bij regelzaken waarmee cliënten voortdurend geconfronteerd worden.

Elaa wil graag cliëntondersteuning van MEE onder de aandacht brengen bij zorgprofessionals. Daarom zullen wij de komende periode drie casussen plaatsen op onze website en in de nieuwsbrieven. 

Casus 2


René Poland werkt als cliëntondersteuner bij Cliëntenbelang Amsterdam en heeft onder andere veel ervaring en affiniteit met mensen met psychische problematiek.

René: “Laatst verwees een huisarts de heer D. die heel angstig was en geïsoleerd leefde, naar ons. De huisarts kreeg signalen dat D. aan het vervuilen was en zijn post niet meer opendeed. Het lukte deze meneer niet goed om zelfstandig te wonen, hij wist niet tot welke instanties hij zich moest wenden met zijn verschillende vragen en hij had geldproblemen.“

Regelen van de toegang tot zorg of een voorziening als die stroef verloopt

In het eerste gesprek met René bleek D. nogal wanhopig en angstig te zijn, en hij wantrouwde allerlei instanties. René nam de tijd om D. op zijn gemak te stellen en luisterde goed naar zijn verhaal. Hij stelde voor om een ambulant begeleider (woonbegeleider) in te schakelen die hem zou kunnen helpen weer grip op zijn leven en huishouden te krijgen. En zei daarbij dat D. zelf een organisatie mocht uitzoeken waar hij die begeleiding zou kunnen aanvragen. D. wilde dat wel proberen en vroeg René om ondersteuning bij de aanvraagprocedure. René bereidde met D. het indicatiegesprek voor en ging ter ondersteuning mee naar dat gesprek.

Mensen met een psychische problemen

Alhoewel alle doelgroepen sinds 2015 bij Cliëntenbelang Amsterdam terecht kunnen voor ondersteuning, is Cliëntenbelang Amsterdam is van oudsher goed bekend met de GGZ-doelgroep. De cliëntondersteuners hebben veel ervaring met mensen met psychische ingewikkeldheden en weten hoe contact met hen te leggen. Bij complexe vragen gaan ze stapje voor stapje te werk om de problemen samen op te lossen. Ze volgen het tempo en passen zich aan de draagkracht van de cliënt aan. Ze kennen de wet- en regelgeving van de Wmo, Wlz en zorgverzekeringswet en weten hoe te adviseren als iemand tussen de mazen van de wet valt, zoals dat weleens met GGZ-cliënten het geval is. Daarnaast hebben ze goed zicht op het reguliere en ook informele circuit, lotgenotegroepen, laagdrempelige inloopvoorzieningen, woonvoorzieningen, enzovoort.

Crisiskaart

Mensen die weleens een psychische crisis hebben meegemaakt bieden ze de mogelijkheid om een Crisiskaart te maken. Op zo een kaart kan de cliënt zelf aangeven hoe hij in het geval van een crisis het liefst opgevangen wil worden.

Verwijzen

In de meeste gevallen verloopt de verwijzing van de huisarts naar de wijkzorg goed. Maar als dat niet het geval is, kan een cliëntondersteuner uitkomst bieden. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en hun mantelzorgers kunnen advies en ondersteuning krijgen. Er zijn naast Cliëntenbelang meerdere organisaties in de stad die (gratis) cliëntondersteuning bieden: de maatschappelijke dienstverlening, MEE Amstel en Zaan en de belangenorganisaties als MDHG, de daklozenvakbond en de straatjurist. Het volledige overzicht staat op amsterdam.nl/wmo-aanbieders

Meer informatie

Voor de huisarts of praktijkondersteuner is de cliëntondersteuner van MEE makkelijk te bereiken. Deze kan altijd geconsulteerd worden met vragen over een leven met een beperking, relevante wet- en regelgeving, het netwerk van wijkzorg en de mogelijkheden in de wijk. 

 


 

Zie ook